© Pari-daeza

Regio Oost

Sinds  

30  

juni  

2012  

is  

de  

Regio  

Oost  

weer  

actief.  

Die  

dag  

werd  

in  

Pari-daeza  

de  

(her-)oprichtingsvergadering  

gehouden.  

Op  

deze  

pagina  

worden  

uitnodigingen,  

verslagen  

enz.  

in

digitale vorm aangeboden. Ook zal er van tijd tot tijd nieuws en nieuwtjes worden opgenomen. De documenten zijn zo veel als mogelijk in PDF vorm.

In de regio zijn een aantal eigenaren die hun tuin met kuipplanten of exoten in de volle grond open stellen voor het publiek:

overzicht open tuinen.

Regio Oost heeft geen eigen kas maar in de regio zijn een aantal locaties waar u tegen betaling

kuipplanten kunt laten overwinteren.

Like ons op facebook Postadres: Bornsestraat 3, 7495 VL, AMBT-DELDEN IBAN: NL52 ABNA 0471 5427 17 t.n.v. Regio Oost Bestuur: Voorzitter: Dick Vonhof                                 06-2425.2564                    email Secretaris: Johanna Groen                             074-376.4282                    email Penningmeester: Tonnie Woerts                   0573-461.400                    email Johanna,  Dick   en   Tonnie Informatie over activiteiten of over (kuip-)planten . Heeft u een vraag over kuipplanten of over Regio Oost neem dan contact op met Dick Vonhof. Lid   worden.    Twijfelt   u   of   Regio   Oost   van   de   Nederlandse   Kuipplantenvereniging   iets   voor   U   is?   U   bent   van   harte   welkom   om   een   keer   geheel   vrijblijvend   deel   te   nemen   aan   een activiteit om kennis te maken met de vereniging en haar leden. Hieronder  vindt U de overzichten van onze activiteiten dit jaar en in vorige jaren.. Wilt u zich gelijk aanmelden als lid? Vul dan dit formulier  in en stuur het per post of ingescand als bijlage bij een email aan het adres onder aan het formulier.

Overzicht activiteiten, uitnodigingen en verslagen:

Activiteiten in 2018

Activiteiten in 2017

Activiteiten in 2016

Activiteiten in 2015 Activiteiten in 2014 Activiteiten in 2013 Activiteiten in 2012

Foto albums Regio Oost

Zoekt  

u  

zaden  

van  

kuipplanten?  

kijk  

een  

bij  

de  

site  

van  

de  

tuinkabouter

,  

zij  

heeft  

ook  

een  

webwinkel

!  

Ondersteun  

haar  

streven  

naar  

behoud  

van  

biodiversiteit  

en  

vergroening,  

en  

dat

ook nog eens voor weggeefprijzen.

Wij vonden dit leuke artikel over

Oranjerieën in Noord Nederland

 in de Januari/februari aflevering 2013 van Noorderland.

In Burgers Bush zagen we tijdens onze excursie op 4 april 2015

Deherainia smaragdina

.

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Regio Oost

Sinds  

30  

juni  

2012  

is  

de  

Regio  

Oost  

weer  

actief.  

Die  

dag  

werd  

in

Pari-daeza   

de   

(her-)oprichtingsvergadering   

gehouden.   

Op   

deze

pagina   

worden   

uitnodigingen,   

verslagen   

enz.   

in   

digitale   

vorm

aangeboden.   

Ook   

zal   

er   

van   

tijd   

tot   

tijd   

nieuws   

en   

nieuwtjes

worden  

opgenomen.  

De  

documenten  

zijn  

zo  

veel  

als  

mogelijk  

in

PDF vorm.

In  

de  

regio  

zijn  

een  

aantal  

eigenaren  

die  

hun  

tuin  

met  

kuipplanten

of   

exoten   

in   

de   

volle   

grond   

open   

stellen   

voor   

het   

publiek:

overzicht open tuinen.

Regio  

Oost  

heeft  

geen  

eigen  

kas  

maar  

in  

de  

regio  

zijn  

een  

aantal

locaties     

waar     

u     

tegen     

betaling     

kuipplanten     

kunt     

laten

overwinteren.

Like ons op facebook Postadres: Bornsestraat 3, 7495 VL, AMBT-DELDEN IBAN: NL52 ABNA 0471 5427 17 t.n.v. Regio Oost Bestuur: Voorzitter:   Dick   Vonhof                                                                                                   06- 2425.2564                    email Secretaris:   Johanna   Groen                                                                                       074- 376.4282                    email Penningmeester:   Tonnie   Woerts                                                         0573- 461.400                    email Johanna,  Dick   en   Tonnie Informatie   over   activiteiten   of   over   (kuip-)planten .   Heeft   u   een vraag   over   kuipplanten   of   over   Regio   Oost   neem   dan   contact   op met Dick Vonhof. Lid    worden.     Twijfelt    u    of    Regio    Oost    van    de    Nederlandse Kuipplantenvereniging   iets   voor   U   is?   U   bent   van   harte   welkom om   een   keer   geheel   vrijblijvend   deel   te   nemen   aan   een   activiteit om   kennis   te   maken   met   de   vereniging   en   haar   leden.   Hieronder     vindt   U   de   overzichten   van   onze   activiteiten   dit   jaar   en   in   vorige jaren.. Wilt   u   zich   gelijk   aanmelden   als   lid?   Vul   dan   dit   formulier    in   en stuur   het   per   post   of   ingescand   als   bijlage   bij   een   email   aan   het adres onder aan het formulier.

Overzicht activiteiten, uitnodigingen

en verslagen:

Activiteiten in 2018

Activiteiten in 2017

Activiteiten in 2016

Activiteiten in 2015 Activiteiten in 2014 Activiteiten in 2013 Activiteiten in 2012

Foto albums Regio Oost

Zoekt   

u   

zaden   

van   

kuipplanten?   

kijk   

een   

bij   

de   

site   

van   

de

tuinkabouter

,   

zij   

heeft   

ook   

een   

webwinkel

!   

Ondersteun   

haar

streven  

naar  

behoud  

van  

biodiversiteit  

en  

vergroening,  

en  

dat  

ook

nog eens voor weggeefprijzen.

Wij  

vonden  

dit  

leuke  

artikel  

over  

Oranjerieën  

in  

Noord  

Nederland

 

in de Januari/februari aflevering 2013 van Noorderland.

In  

Burgers  

Bush  

zagen  

we  

tijdens  

onze  

excursie  

op  

4  

april  

2015

Deherainia smaragdina

.

Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk