© Pari-daeza

Kuipplanten: Overwintering in een kas of serre

Kassen   en   serres   zijn   er   in   allerlei   maten   en   vormen.   Ook   uiteenlopende   materialen   worden   gebruikt.   Voor   kuipplanten   zijn   een   aantal   zaken   van   belang:   isolatie   en verwarming, lichttoetreding, mogelijkheden voor schermen en luchten.   (Public domain      Andreas -horn- Hornig (talk | contribs), Wintergarten (Eingefahrener Sonnenschutz) (Anemometer), CC BY-SA 3.0)       Om   een   kas   met   enkel   glas   of   dubbelglas   te   isoleren   wordt   veelal   noppenfolie   gebruikt.   De   goedkope   soort   is   bedoeld   voor   verpakking   en   valt   na   één   seizoen   al   uit   elkaar.   De duurdere   soort   met   grotere   noppen   is   UV-gestabiliseerd   en   gaat   minimaal   een   aantal   jaren   mee.      Het   kan   aan   de   buitenkant   of   aan   de   binnenkant   worden   aangebracht.   Zodra het warm genoeg is wordt het weer verwijderd. Dat bevordert ook de levensduur door de verminder blootstelling aan UV licht. Bij   een   amateur-kas   is   elektrische   verwarming   het   handigst.   Een   kacheltje   van   een   paar   tientjes   met   een   thermostaat   met   vorstvrijstand   kan   de   verwarming   helemaal automatiseren.   Een   kas   van   30   vierkante   meter   die   geïsoleerd   is,   kan   tot   min   20   vorstvrij   worden   gehouden.   Voor   het   geval   dat   de   elektriciteit   mocht   uitvallen   is   een   back-up   in de vorm van een oliekachel wenselijk.                                                                                                            Elektrische kachel met thermostaat op vorstvrijstand                                                  Back-up oliekacheltje Hier onderscheiden we op basis van de eigenschappen van de kas of serre: de koude kas (onverwarmd) de vorstvrije kas (verwarmd, min. temp. 4°C) de matig warme kas (verwarmd, min. temp. 10°C) de warme kas (verwarmd, min. temp. 17°C)

Koude kas

In   de   koude   kas   zal   de   minimum   temperatuur   in   de   regel   slechts   3-5°   hoger   liggen   dan   buiten   de   kas.   De   koude   kas   beschermd   natuurlijk   wel   tegen   een   koude   (oosten-)wind. Ook   wordt   de   wortelkluit   niet   zo   nat   als   buiten   de   kas.   Men   moet   echter   wel   bedenken   dat   een   plant   in   pot   veel   sneller   bevroren   wortels   zal   hebben   dan   een   plant   in   de   volle grond.   Een   koude   kas   is   dan   ook   heel   geschikt   om   bijna   winterharde   planten   in   de   volle   grond   te   plaatsen.   Een   koude   kas   wordt   ook   vaak   gebruikt   door   liefhebbers   van   alpine planten. De belangrijkst functie kan dan zijn bescherming tegen vocht. Garage met kassendak bij zeer strenge vorst wordt elektrisch verwarmd

 Vorstvrije kas

In   een   vorstvrije   kas   wordt   de   temperatuur   tussen   de   4°C   en   10°C   gehouden.   De   planten   krijgen   geen   vorst   maar   blijven   wel   in   winterrust.   In   winterrust   liggen   de stofwisselingsprocessen   bijna   geheel   stil   in   de   plant.   Daarom   moet   er   ook   goed   gelucht   worden   als   de   temperatuur   boven   nul   komt,   vooral   als   de   zon   schijnt.   De   planten   krijgen zo   af   en   toe   een   beetje   water   om   ze   net   niet   te   laten   uitdrogen.   Vanaf   eind   februari   kan   men   de   temperatuur   niet   langer   onder   de   10°C   houden.   De   planten   ontwaken   uit   hun winterrust en mogen dan vanaf deze tijd zodra ze uitlopen ook weer wat meer water krijgen en kunnen we ook beginnen met bemesten in een lage dosis.                Serre en vrijstaande kas die vorstvrij worden gehouden met een elektrisch kacheltje

Matig warme kas

In   de   matig   warme   kas   wordt   de   temperatuur   boven   de   10°C   gehouden.   Dit   heeft   tot   gevolg   dat   de   planten   niet   in   winterrust   gaan.   In   principe   kunnen   veel   planten   zo   de winter   door.   Bedenk   echter   dat   de   planten   dan   voldoende   water,   voeding   en   licht   nodig   hebben.   V.w.b.   licht   is   zowel   de   intensiteit   als   de   duur   belangrijk,   vooral   in   de   maanden november   t/m   februari.   Omdat   de   verwarming   van   een   kas,   vooral   een   vrijstaande,   een   dure   aangelegenheid   is   wordt   een   matig   warme   kas   in   de   praktijk   alleen   gebruikt   voor planten die geen lagere temperatuur dan 10°C verdragen, zoals bijv. sommige bougainvillea- en passieflora-soorten.         Serre als matig warme kas  met radiatoren aangesloten op cv.

Warme kas

Tot   slot   de   warme   kas. Alles   wat   hierboven   is   beschreven   voor   de   matig   warme   kas   geldt   ook   voor   de   warme   kas.   Dit   soort   kassen   wordt   alleen   gebruikt   door   de   liefhebbers   van tropische   planten,   zoals   bijv.   tropische   orchideeën.   Veelal   worden   planten   dan   ook   het   gehele   jaar   in   de   kas   gehouden.   In   botanische   tuinen   vindt   je   vaak   van   dit   soort   kassen, maar dan op grote schaal met een compleet aangelegd landschap in de kas. Misschien wel het mooiste voorbeeld van een warme kas is Burgers Bush in Arnhem. Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Kuipplanten: Overwintering in een kas of

serre

Kassen    en    serres    zijn    er    in    allerlei    maten    en    vormen.    Ook uiteenlopende   materialen   worden   gebruikt.   Voor   kuipplanten   zijn een      aantal      zaken      van      belang:      isolatie      en      verwarming, lichttoetreding, mogelijkheden voor schermen en luchten.   (Public domain      Andreas -horn- Hornig (talk | contribs), Wintergarten (Eingefahrener Sonnenschutz) (Anemometer), CC BY-SA 3.0)       Om   een   kas   met   enkel   glas   of   dubbelglas   te   isoleren   wordt   veelal noppenfolie     gebruikt.     De     goedkope     soort     is     bedoeld     voor verpakking   en   valt   na   één   seizoen   al   uit   elkaar.   De   duurdere   soort met   grotere   noppen   is   UV-gestabiliseerd   en   gaat   minimaal   een aantal   jaren   mee.      Het   kan   aan   de   buitenkant   of   aan   de   binnenkant worden   aangebracht.   Zodra   het   warm   genoeg   is   wordt   het   weer verwijderd.   Dat   bevordert   ook   de   levensduur   door   de   verminder blootstelling aan UV licht. Bij   een   amateur-kas   is   elektrische   verwarming   het   handigst.   Een kacheltje     van     een     paar     tientjes     met     een     thermostaat     met vorstvrijstand    kan    de    verwarming    helemaal    automatiseren.    Een kas    van    30    vierkante    meter    die    geïsoleerd    is,    kan    tot    min    20 vorstvrij    worden    gehouden.    Voor    het    geval    dat    de    elektriciteit mocht    uitvallen    is    een    back-up    in    de    vorm    van    een    oliekachel wenselijk.                                                                                                            Elektrische kachel met thermostaat op vorstvrijstand                                                  Back-up oliekacheltje Hier   onderscheiden   we   op   basis   van   de   eigenschappen   van   de   kas of serre: de koude kas (onverwarmd) de vorstvrije kas (verwarmd, min. temp. 4°C) de matig warme kas (verwarmd, min. temp. 10°C) de warme kas (verwarmd, min. temp. 17°C)

Koude kas

In   de   koude   kas   zal   de   minimum   temperatuur   in   de   regel   slechts 3-5°   hoger   liggen   dan   buiten   de   kas.   De   koude   kas   beschermd natuurlijk    wel    tegen    een    koude    (oosten-)wind.    Ook    wordt    de wortelkluit   niet   zo   nat   als   buiten   de   kas.   Men   moet   echter   wel bedenken   dat   een   plant   in   pot   veel   sneller   bevroren   wortels   zal hebben   dan   een   plant   in   de   volle   grond.   Een   koude   kas   is   dan   ook heel   geschikt   om   bijna   winterharde   planten   in   de   volle   grond   te plaatsen.   Een   koude   kas   wordt   ook   vaak   gebruikt   door   liefhebbers van     alpine     planten.     De     belangrijkst     functie     kan     dan     zijn bescherming tegen vocht. Garage met kassendak bij zeer strenge vorst wordt elektrisch verwarmd

 Vorstvrije kas

In   een   vorstvrije   kas   wordt   de   temperatuur   tussen   de   4°C   en   10°C gehouden.    De    planten    krijgen    geen    vorst    maar    blijven    wel    in winterrust.   In   winterrust   liggen   de   stofwisselingsprocessen   bijna geheel   stil   in   de   plant.   Daarom   moet   er   ook   goed   gelucht   worden als   de   temperatuur   boven   nul   komt,   vooral   als   de   zon   schijnt.   De planten   krijgen   zo   af   en   toe   een   beetje   water   om   ze   net   niet   te   laten uitdrogen.    Vanaf    eind    februari    kan    men    de    temperatuur    niet langer    onder    de    10°C    houden.    De    planten    ontwaken    uit    hun winterrust   en   mogen   dan   vanaf   deze   tijd   zodra   ze   uitlopen   ook weer   wat   meer   water   krijgen   en   kunnen   we   ook   beginnen   met bemesten in een lage dosis.                Serre en vrijstaande kas die vorstvrij worden gehouden met een elektrisch kacheltje

Matig warme kas

In    de    matig    warme    kas    wordt    de    temperatuur    boven    de    10°C gehouden.   Dit   heeft   tot   gevolg   dat   de   planten   niet   in   winterrust gaan.   In   principe   kunnen   veel   planten   zo   de   winter   door.   Bedenk echter   dat   de   planten   dan   voldoende   water,   voeding   en   licht   nodig hebben.   V.w.b.   licht   is   zowel   de   intensiteit   als   de   duur   belangrijk, vooral     in     de     maanden     november     t/m     februari.     Omdat     de verwarming     van     een     kas,     vooral     een     vrijstaande,     een     dure aangelegenheid   is   wordt   een   matig   warme   kas   in   de   praktijk   alleen gebruikt    voor    planten    die    geen    lagere    temperatuur    dan    10°C verdragen,    zoals    bijv.    sommige    bougainvillea-    en    passieflora- soorten.         Serre als matig warme kas  met radiatoren aangesloten op cv.

Warme kas

Tot   slot   de   warme   kas.   Alles   wat   hierboven   is   beschreven   voor   de matig   warme   kas   geldt   ook   voor   de   warme   kas.   Dit   soort   kassen wordt   alleen   gebruikt   door   de   liefhebbers   van   tropische   planten, zoals   bijv.   tropische   orchideeën.   Veelal   worden   planten   dan   ook het   gehele   jaar   in   de   kas   gehouden.   In   botanische   tuinen   vindt   je vaak    van    dit    soort    kassen,    maar    dan    op    grote    schaal    met    een compleet    aangelegd    landschap    in    de    kas.    Misschien    wel    het mooiste voorbeeld van een warme kas is Burgers Bush in Arnhem. Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk