© Pari-daeza

Planten vermeerderen

De methodes om planten te vermeerderen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: geslachtelijke voortplanting ongeslachtelijke voortplanting Bij   geslachtelijke   voortplanting   wordt   door   (mannelijke)   bloemen   stuifmeel   verspreid   dat   op   de   stamper   van   de   (vrouwelijke)   bloemen   komt.   In   het   vruchtbeginsel   ontstaan één   of   meer   zaden.   Deze   zaden   brengen   meestal   planten   voort   die   eigenschappen   van   de   ‘moeder’   en   van   de   ‘vader’   combineren.   Anders   gezegd,   ze   zullen   vrijwel   altijd   een nieuw    ’ras’    worden.    Het    zaad    van    een    goudreinet    zal    nooit    een    goudreinet    opleveren.    Om    deze    reden    worden    planten    met    gewenst    eigenschappen    ongeslachtelijk vermeerderd.   Met   deze   methodes   worden   genetisch   identieke   planten   gekregen,   identiek   wil   zeggen   de   stek   en   de   moederplant   zijn   genetisch   identiek.   Bij   sommige   soorten, o.a. bij een aantal citrussen , komt het voor dat een aantal van de zaailingen identiek zijn aan de moederplant. Geslachtelijke voortplanting gebeurt door:      ZAAIEN. Ongeslachtelijke voortplanting kan op een aantal manieren: STEKKEN DELEN EN SCHEUREN AFLEGGEN MARCOTTEREN ENTEN EN OCULEREN
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Planten

vermeerderen

De   methodes   om   planten   te   vermeerderen   kunnen   in   twee   groepen worden onderverdeeld: geslachtelijke voortplanting ongeslachtelijke voortplanting Bij    geslachtelijke    voortplanting    wordt    door    (mannelijke)    bloemen stuifmeel   verspreid   dat   op   de   stamper   van   de   (vrouwelijke)   bloemen komt.   In   het   vruchtbeginsel   ontstaan   één   of   meer   zaden.   Deze   zaden brengen   meestal   planten   voort   die   eigenschappen   van   de   ‘moeder’ en   van   de   ‘vader’   combineren. Anders   gezegd,   ze   zullen   vrijwel   altijd een   nieuw   ’ras’   worden.   Het   zaad   van   een   goudreinet   zal   nooit   een goudreinet   opleveren.   Om   deze   reden   worden   planten   met   gewenst eigenschappen    ongeslachtelijk    vermeerderd.    Met    deze    methodes worden   genetisch   identieke   planten   gekregen,   identiek   wil   zeggen de    stek    en    de    moederplant    zijn    genetisch    identiek.    Bij    sommige soorten,   o.a.   bij   een   aantal   citrussen ,   komt   het   voor   dat   een   aantal van de zaailingen identiek zijn aan de moederplant. Geslachtelijke voortplanting gebeurt door:      ZAAIEN. Ongeslachtelijke voortplanting kan op een aantal manieren: STEKKEN DELEN EN SCHEUREN AFLEGGEN MARCOTTEREN ENTEN EN OCULEREN
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk