© Pari-daeza

Sierplanten: bollen

Op   deze   pagina   vindt   u   algemene   informatie   over   bollen.   Het   begrip   bollen   wordt   hier   erg   ruim   gebruikt:   bollen,   knollen   en   wortelstokken   passeren   de   revue.   Na   de   verschillen van   bollen,   knollen   wortelstokken   worden   enige   verschillen   tussen   voorjaarsbollen   en   zomerbollen   behandeld.   Tot   slot   vindt   u   hier   een   overzicht   van   voorjaarsbollen   en zomerbollen die separaat worden beschreven. In een apart artikel wordt een beschrijving gegeven van de etagebeplanting van een bollenmand .

Bollen, knollen en wortelstokken

  Daar   waar   bollen   in   feite   kleine   pakketjes   zijn   met   een   complete   plant   er   in,   zijn   knollen   slechts   opslagplaatsen   van   voedsel   zoals   bij   onze   aardappel.   Wortelstokken   tenslotte   zijn soms   ook   een   opslagplaats   van   voedsel,   maar   ook   een   manier   waarop   de   plant   zich   vermeerdert,   denk   maar   aan   woekerende   bamboe.   Sommige   knollen   kunnen   we   apart   poten omdat   ze   overal   'ogen'   hebben,   waar   de   uitlopers   te   voorschijn   komen. Andere   knollen,   zoals   dahlia's   hebben   de   groeipunten   niet   op   de   knol   maar   bij   onderkant   van   de   stengels van het vorige jaar.        

Voorjaarsbollen en zomerbollen: verschillen

Bloeitijd De   groepen   danken   natuurlijk   hun   naam   aan   de   bloeitijd.   voorjaarsbollen   bloeien   van   de   late   winter   tot   aan   het   einde   van   het   voorjaar.   Zomerbollen   bloeien   van   de   het   late voorjaar tot aan de vorst.  

Herkomst

  Voorjaarsbollen   komen   over   het   algemeen   van   de   hooglanden   van   Turkije   en   het   nabije   oosten.   Gebieden   waar   het   's   winters   goed   koud   kan   worden.   Zomerbollen   komen   over het   algemeen   van   warmere   gebieden:   Midden-   en   Zuid   Amerika,   (Zuid)   Afrika   en   Azië.   Tenzij   ze   van   nature   voorkomen   op   de   hoger   gelegen   bergachtige   delen   van   deze gebieden, betekent dit dat ze (sub-)tropisch van oorsprong zijn.       Winterhardheid Gerelateerd   aan   de   herkomst   is   de   winterhardheid.   Bijna   alle   voorjaarsbollen   zijn   winterhard.   De   zomerbollen   hebben   we   op   onze   website   verdeeld   in   3   groepen:   winterhard, net-niet-winterhard   en   niet-winterhard.   Bij   de   winterhardheid   speelt   niet   alleen   de   temperatuur   een   rol,   maar   ook   de   vochtigheid.   Voor   kwetsbare   planten   is   de   combinatie   vaak dodelijk. Vocht met kou leidt tot schimmels en rotting van de wortels of bol, knol of wortelstok.   De   net-niet-winterharde   kunnen   we   in   de   grond   laten   overwinteren   en   in   koude   periodes   afdekken.   De   afdekking   moet   enigszins   isoleren   maar   wel   ademen.   Plastic   is   uit   den boze,   het   vocht   dat   er   onder   zit   leidt   tot   schimmels   en   rotting.   Beter   is   het   gebruik   van   blad   afgedekt   met   wat   snoeihout,   of   takken   van   uw   kerstboom,   er   op   om   te   zorgen   het blad niet wegwaait. Vroeger werd veelal turfmolm geadviseerd, maar dat kan ook een verstikkende laag vormen.   De niet winterharde kunnen we op 3 manieren behandelen. De eenvoudigste is ze te behandelen als eenjarigen en de restanten op de composthoop gooien. Alhoewel   goed   voor   de   omzet   van   de   tuincentra,   zal   een   echte   plantenliefhebber   één   van   de   beide   andere   methodes   kiezen:   de   planten   behandelen   als   kuipplanten   of   ze   in   de herfst opgraven, laten drogen en bewaren in wat turfmolm op een droge, donkere en koele, maar wel vorstvrije plaats.       Planten De meeste bollen worden 2 bollen diep geplant: d.w.z. dat er net zo veel aarde op de bol komt als de bol hoog is.   Er   zijn   echter   uitzonderingen,   sommige   worden   dieper   geplant   andere   minder   diep   of   zelfs   aan   de   oppervlakte.   Hoe   die   te   planten   staat   op   de   verpakking   en   wanneer   het afwijkt van de standaard vermelden we dat bij de individuele beschrijvingen. Voorjaarsbollen   worden   in   de   herfst   geplant   en   zomerbollen   in   het   voorjaar. Afhankelijk   van   de   winterhardheid   vanaf   maart   of   medio   mei   tot   uiterlijk   eind   mei.   Een   enkele   soort zomerbol heeft hele hoge temperaturen nodig en moeten we daarom in een pot binnen of in een kas of serre planten en opkweken. Tuiniert   u   op   de   klei,   dan   is   het   goed   op   op   de   plaats   waar   u   kwetsbare   bollen   plant   eerst   zand   en/of   potgrond   door   de   klei   te   mengen.   Ook   is   het   goed   de   plantplaats   wat   hoger te maken. Beide handelingen zorgen dat de bol of knol een iets droge standplaats heeft.

Zomerbollen: winterhard

Allium   Alstroemeria    Arum    Colchium    Cyclamen    Dahlia Gladiolus    Hemerocallis    Iris   Liatris Lilium Ornithogalum Paeonia  

Zomerbollen: net-niet-winterhard

Agapanthus  (bladverliezend) Crocosmia Eremurus Hedychium Incarvillea Kniphofia Phormium Rhodohypoxis Zantedeschia

Zomerbollen: niet-winterhard

Agapanthus  (bladhoudend) Canna Clivia Crinum Curcuma Dahlia Eucomis Gladiolus (grandiflora) Gloriosa Hedychium Hymenocallis Tulbaghia   Zingiber officinale Vorige onderwerp sierplanten Volgende onderwerp sierplanten  
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Sierplanten: bollen

Op    deze    pagina    vindt    u    algemene    informatie    over    bollen.    Het begrip    bollen    wordt    hier    erg    ruim    gebruikt:    bollen,    knollen    en wortelstokken   passeren   de   revue.   Na   de   verschillen   van   bollen, knollen       wortelstokken       worden       enige       verschillen       tussen voorjaarsbollen   en   zomerbollen   behandeld.   Tot   slot   vindt   u   hier een    overzicht    van    voorjaarsbollen    en    zomerbollen    die    separaat worden beschreven. In    een    apart    artikel    wordt    een    beschrijving    gegeven    van    de etagebeplanting van een bollenmand .

Bollen, knollen en wortelstokken

  Daar   waar   bollen   in   feite   kleine   pakketjes   zijn   met   een   complete plant   er   in,   zijn   knollen   slechts   opslagplaatsen   van   voedsel   zoals bij    onze    aardappel.    Wortelstokken    tenslotte    zijn    soms    ook    een opslagplaats   van   voedsel,   maar   ook   een   manier   waarop   de   plant zich   vermeerdert,   denk   maar   aan   woekerende   bamboe.   Sommige knollen   kunnen   we   apart   poten   omdat   ze   overal   'ogen'   hebben, waar    de    uitlopers    te    voorschijn    komen.    Andere    knollen,    zoals dahlia's   hebben   de   groeipunten   niet   op   de   knol   maar   bij   onderkant van de stengels van het vorige jaar.        

Voorjaarsbollen en zomerbollen:

verschillen

Bloeitijd De     groepen     danken     natuurlijk     hun     naam     aan     de     bloeitijd. voorjaarsbollen   bloeien   van   de   late   winter   tot   aan   het   einde   van het   voorjaar.   Zomerbollen   bloeien   van   de   het   late   voorjaar   tot   aan de vorst.  

Herkomst

  Voorjaarsbollen   komen   over   het   algemeen   van   de   hooglanden   van Turkije   en   het   nabije   oosten.   Gebieden   waar   het   's   winters   goed koud   kan   worden.   Zomerbollen   komen   over   het   algemeen   van warmere   gebieden:   Midden-   en   Zuid   Amerika,   (Zuid)   Afrika   en Azië.    Tenzij    ze    van    nature    voorkomen    op    de    hoger    gelegen bergachtige   delen   van   deze   gebieden,   betekent   dit   dat   ze   (sub- )tropisch van oorsprong zijn.       Winterhardheid Gerelateerd    aan    de    herkomst    is    de    winterhardheid.    Bijna    alle voorjaarsbollen   zijn   winterhard.   De   zomerbollen   hebben   we   op onze     website     verdeeld     in     3     groepen:     winterhard,     net-niet- winterhard   en   niet-winterhard.   Bij   de   winterhardheid   speelt   niet alleen    de    temperatuur    een    rol,    maar    ook    de    vochtigheid.    Voor kwetsbare   planten   is   de   combinatie   vaak   dodelijk.   Vocht   met   kou leidt    tot    schimmels    en    rotting    van    de    wortels    of    bol,    knol    of wortelstok.   De      net-niet-winterharde      kunnen      we      in      de      grond      laten overwinteren   en   in   koude   periodes   afdekken.   De   afdekking   moet enigszins   isoleren   maar   wel   ademen.   Plastic   is   uit   den   boze,   het vocht   dat   er   onder   zit   leidt   tot   schimmels   en   rotting.   Beter   is   het gebruik   van   blad   afgedekt   met   wat   snoeihout,   of   takken   van   uw kerstboom,   er   op   om   te   zorgen   het   blad   niet   wegwaait.   Vroeger werd     veelal     turfmolm     geadviseerd,     maar     dat     kan     ook     een verstikkende laag vormen.   De   niet   winterharde   kunnen   we   op   3   manieren   behandelen.   De eenvoudigste   is   ze   te   behandelen   als   eenjarigen   en   de   restanten   op de composthoop gooien. Alhoewel   goed   voor   de   omzet   van   de   tuincentra,   zal   een   echte plantenliefhebber   één   van   de   beide   andere   methodes   kiezen:   de planten   behandelen   als   kuipplanten   of   ze   in   de   herfst   opgraven, laten   drogen   en   bewaren   in   wat   turfmolm   op   een   droge,   donkere en koele, maar wel vorstvrije plaats.       Planten De   meeste   bollen   worden   2   bollen   diep   geplant:   d.w.z.   dat   er   net zo veel aarde op de bol komt als de bol hoog is.   Er    zijn    echter    uitzonderingen,    sommige    worden    dieper    geplant andere   minder   diep   of   zelfs   aan   de   oppervlakte.   Hoe   die   te   planten staat   op   de   verpakking   en   wanneer   het   afwijkt   van   de   standaard vermelden we dat bij de individuele beschrijvingen. Voorjaarsbollen   worden   in   de   herfst   geplant   en   zomerbollen   in   het voorjaar. Afhankelijk   van   de   winterhardheid   vanaf   maart   of   medio mei   tot   uiterlijk   eind   mei.   Een   enkele   soort   zomerbol   heeft   hele hoge   temperaturen   nodig   en   moeten   we   daarom   in   een   pot   binnen of in een kas of serre planten en opkweken. Tuiniert   u   op   de   klei,   dan   is   het   goed   op   op   de   plaats   waar   u kwetsbare   bollen   plant   eerst   zand   en/of   potgrond   door   de   klei   te mengen.   Ook   is   het   goed   de   plantplaats   wat   hoger   te   maken.   Beide handelingen   zorgen   dat   de   bol   of   knol   een   iets   droge   standplaats heeft.

Zomerbollen: winterhard

Allium   Alstroemeria    Arum    Colchium    Cyclamen    Dahlia Gladiolus    Hemerocallis    Iris   Liatris Lilium Ornithogalum Paeonia  

Zomerbollen: net-niet-winterhard

Agapanthus  (bladverliezend) Crocosmia Eremurus Hedychium Incarvillea Kniphofia Phormium Rhodohypoxis Zantedeschia

Zomerbollen: niet-winterhard

Agapanthus  (bladhoudend) Canna Clivia Crinum Curcuma Dahlia Eucomis Gladiolus (grandiflora) Gloriosa Hedychium Hymenocallis Tulbaghia   Zingiber officinale Vorige onderwerp sierplanten Volgende onderwerp sierplanten  
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk