© Pari-daeza

Snoeien

Hier   wordt   het   beredeneerd   snoeien    behandeld.   Op   basis   wat   men   met   het   snoeien   beoogt   gebruikt   men   de   onderstaande   groeiregels   om   beslissingen   te   nemen   welke ingrepen uit te voeren, welke takken te snoeien enz. Vervolgens worden de basistechnieken toegepast om dat te realiseren.   Ben   je   niet   ervaren   op   snoeigebied   begin   dan   met   oefenen   van   het   knippen:    knip   een   paar   lange   twijgen   uit   een   boom   en   knip   de   twijg   door   op   het   bovenste   oog,   controleer   of je dat op de juiste wijze gedaan hebt. Knip vervolgens  op het volgende oog. Als je zo 25x geknipt hebt moet je heel makkelijk op een oog kunnen knippen. Oefen   vervolgens   op   takken   met   zijtakken   die   je   uit   een   boom   hebt   geknipt.   Maak   bij   iedere   zijtak   eerst   een   kroonsnede    en   vervolgens   een   vlaksnede .   Controleer   na   iedere snede   op   het   resultaat.   Je   zult   merken   dat   een   vlaksnede   alleen   met   een   papagaaibekschaar   uitgevoerd   kan   worden   en   dan   nog   alleen   als   je   het   dunne   blad   tegen   de   hoofdtak legt. Zodra   je   deze   vaardigheden   beheerst   ben   je   klaar   om   je   eerste   boom   of   struik   te   gaan   snoeien.   Het   moet   dan   wel   de   juiste   periode   zijn.   Bepaal   wat   je   wilt   met   de   boom   of struik en kies vervolgens welke tak of takken je op welke wijze gaat knippen, of besluit dat je evt. een andere techniek wilt toepassen (beïnvloeden van de sapstroom). In   de   volgende   groeiseizoenen   verifieer   je   of   het   gewenste   effect   bereikt   is.   Zo   niet   probeer   het   dan   in   de   eerstvolgende   geschikte   periode   opnieuw.   Voor   een   aantal   bomen   en struiken is de soortspecifieke snoei opgenomen.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

Inleiding:

Waarom snoeien? Snoeigereedschap De benaming van de delen van een boom

Hoe groeien bomen: 6 groeiregels

  De sapstroom zoekt de makkelijkste weg omhoog   Evenwicht tussen ondergrondse en bovengrondse delen   De effecten van een zwakke en van een sterke sapstroom   De gevolgen van het inkorten van een verlengenis   De sterkte van de inplanthoek van de zijtakken   Het dichtgroeien van wonden

Snoeitechnieken

 Basisvaardigheden:    Hoe te knippen   Het snoeien van dikke takken   Het vormen van bomen en struiken: de vormsnoei   Hoe de sapstroom beïnvloeden   Het snoeien van een verwaarloosde boom   Het snoeien van struiken en hagen

Wanneer snoeien:

Wintersnoei en zomersnoei Snoeiagenda Soortspecifieke snoei Eerste onderwerp snoeien Volgende onderwerp snoeien
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Snoeien

Hier    wordt    het    beredeneerd    snoeien     behandeld.    Op    basis    wat men    met    het    snoeien    beoogt    gebruikt    men    de    onderstaande groeiregels    om    beslissingen    te    nemen    welke    ingrepen    uit    te voeren,    welke    takken    te    snoeien    enz.    Vervolgens    worden    de basistechnieken toegepast om dat te realiseren.   Ben   je   niet   ervaren   op   snoeigebied   begin   dan   met   oefenen   van   het knippen:    knip   een   paar   lange   twijgen   uit   een   boom   en   knip   de twijg   door   op   het   bovenste   oog,   controleer   of   je   dat   op   de   juiste wijze   gedaan   hebt.   Knip   vervolgens      op   het   volgende   oog. Als   je   zo 25x    geknipt    hebt    moet    je    heel    makkelijk    op    een    oog    kunnen knippen. Oefen   vervolgens   op   takken   met   zijtakken   die   je   uit   een   boom   hebt geknipt.   Maak   bij   iedere   zijtak   eerst   een   kroonsnede    en   vervolgens een   vlaksnede .   Controleer   na   iedere   snede   op   het   resultaat.   Je   zult merken    dat    een    vlaksnede    alleen    met    een    papagaaibekschaar uitgevoerd   kan   worden   en   dan   nog   alleen   als   je   het   dunne   blad tegen de hoofdtak legt. Zodra   je   deze   vaardigheden   beheerst   ben   je   klaar   om   je   eerste boom   of   struik   te   gaan   snoeien.   Het   moet   dan   wel   de   juiste   periode zijn.   Bepaal   wat   je   wilt   met   de   boom   of   struik   en   kies   vervolgens welke   tak   of   takken   je   op   welke   wijze   gaat   knippen,   of   besluit   dat je   evt.   een   andere   techniek   wilt   toepassen   (beïnvloeden   van   de sapstroom). In   de   volgende   groeiseizoenen   verifieer   je   of   het   gewenste   effect bereikt   is.   Zo   niet   probeer   het   dan   in   de   eerstvolgende   geschikte periode    opnieuw.    Voor    een    aantal    bomen    en    struiken    is    de soortspecifieke snoei opgenomen.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

Inleiding:

Waarom snoeien? Snoeigereedschap De benaming van de delen van een boom

Hoe groeien bomen: 6 groeiregels

  De sapstroom zoekt de makkelijkste weg omhoog   Evenwicht tussen ondergrondse en bovengrondse delen   De effecten van een zwakke en van een sterke sapstroom   De gevolgen van het inkorten van een verlengenis   De sterkte van de inplanthoek van de zijtakken   Het dichtgroeien van wonden

Snoeitechnieken

 Basisvaardigheden:    Hoe te knippen   Het snoeien van dikke takken   Het vormen van bomen en struiken: de vormsnoei   Hoe de sapstroom beïnvloeden   Het snoeien van een verwaarloosde boom   Het snoeien van struiken en hagen

Wanneer snoeien:

Wintersnoei en zomersnoei Snoeiagenda Soortspecifieke snoei Eerste onderwerp snoeien Volgende onderwerp snoeien
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk