© Pari-daeza

Zaaien en verspenen

Zaaien

Dit   is   de   traditionele   manier   van   (voor-)zaaien.   De   zaden   worden   verspreid   over   de   zaai-   en   stekgrond   in   een   zaaibakje.   Lichtkiemers   worden   in   de   zaaigrond   gedrukt, donkerkiemers worden afgedekt met een laagje zaaigrond ongeveer ter dikte van de zaden. De   zaaibakjes   worden   afgedekt   met   een   glazen   plaatje   of   folie   en   in   een   zaai-kweekbak   geplaatst   al   dan   niet   voorzien   van   bodemwarmte. Alhoewel   ik   zelf   de   voorkeur   geef   aan zaaien   in   zaaitrays   gebruik   ik   soms   ook   deze   methode.   Omdat   het   zaaisel   nogal   eens   wordt   overgeslagen   bij   het   water   geven   en   soms   ook   langer   staat   voordat   het   wordt verspeend gebruik ik een enigszins aangepast methode en diepe i.p.v. ondiepe zaaibakjes. De diepe zaaibakjes vul ik voor ongeveer de helft met potgrondmengsel . Dat wordt met een vlak plankje aangedrukt. Op de potgrond wordt zaai- en stekgrond gedaan zodat het bakje ongeveer voor ¾ is gevuld. Dat wordt aangedrukt met een plankje met nopjes (bolle schroefjes). In de ontstane kuiltjes worden de zaadjes gelegd. Een beetje zaai- en stekgrond wordt over de zaadjes verspreid. Dit wordt weer aangedrukt met een vlak plankje. Hierover wordt een dun laagje brekerzand verspreid. Ook dit wordt weer aangedrukt met een vlak plankje. De potgrond wordt bevochtigd met een vernevelaar, vochtig maar niet nat. De deksel wordt op de zaaibak geplaatst of een glasplaatje of folie. De zaaibak wordt in een zaai-kweekbak met bodemwarmte geplaatst, kijk voor de gewenste temperatuur op het zaaizakje, indien onbekend  houd dan ca. 24 o C. aan. Zodra de plantjes zijn gekiemd de deksel verwijderen maar de potgrond wel licht vochtig houden.             zaaibakje min ½ vullen met potgrondmengsel  -  vlak aandrukken  -  ¼ zaai en stekgrond - aandrukken met plankje met nopjes         zaden in kuiltjes plaatsen  -  laagje zaai en stekgrond strooien  -  vlak aandrukken         dun laagje brekerzand strooien  -  vlak aandrukken  -  bevochtigen met vernevelaar     bakje afdekken met deksel of folie  -  bakje in zaai-kweekbak met bodemwarmte plaatsen

Verspenen

Zodra de zaailingen minimaal 2 echte blaadjes hebben worden ze verspeend. Met een spateltje worden één of meer zaailingen uit het zaaibakje gewipt. Een potje wordt gevuld met gemengde (zie zaaien in zaaitrays) potgrond. Met een dikke stok of vinger wordt een holte gemaakt in de potgrond. De zaailing wordt bij een blaadje vastgehouden en met de wortels in de holte geplaatst. De potgrond rond de wortel wordt aangedrukt en zo nodig aangevuld. Zo nodig wordt water gegeven en de opgepotte plantjes worden enige dagen in de schaduw geplaatst. Zodra de wortels aan de onderzijde uit de pot komen controleren of de kluit helemaal doorworteld is. Is dit het geval dan verpotten in een grotere pot of uitplanten in de volle grond.     De plantjes zijn klaar om  te verspenen  -  plantjes los gemaakt  -  pot met potgrond gat gemaakt, plantje in gat geplaatst, grond om de wortels aangedrukt 
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Zaaien en verspenen

Zaaien

Dit   is   de   traditionele   manier   van   (voor-)zaaien.   De   zaden   worden verspreid     over     de     zaai-     en     stekgrond     in     een     zaaibakje. Lichtkiemers    worden    in    de    zaaigrond    gedrukt,    donkerkiemers worden   afgedekt   met   een   laagje   zaaigrond   ongeveer   ter   dikte   van de zaden. De   zaaibakjes   worden   afgedekt   met   een   glazen   plaatje   of   folie   en in     een     zaai-kweekbak     geplaatst     al     dan     niet     voorzien     van bodemwarmte.   Alhoewel   ik   zelf   de   voorkeur   geef   aan   zaaien   in zaaitrays   gebruik   ik   soms   ook   deze   methode.   Omdat   het   zaaisel nogal   eens   wordt   overgeslagen   bij   het   water   geven   en   soms   ook langer   staat   voordat   het   wordt   verspeend   gebruik   ik   een   enigszins aangepast methode en diepe i.p.v. ondiepe zaaibakjes. De    diepe    zaaibakjes    vul    ik    voor    ongeveer    de    helft    met potgrondmengsel . Dat wordt met een vlak plankje aangedrukt. Op   de   potgrond   wordt   zaai-   en   stekgrond   gedaan   zodat   het bakje ongeveer voor ¾ is gevuld. Dat   wordt   aangedrukt   met   een   plankje   met   nopjes   (bolle schroefjes). In de ontstane kuiltjes worden de zaadjes gelegd. Een     beetje     zaai-     en     stekgrond     wordt     over     de     zaadjes verspreid. Dit wordt weer aangedrukt met een vlak plankje. Hierover wordt een dun laagje brekerzand verspreid. Ook dit wordt weer aangedrukt met een vlak plankje. De   potgrond   wordt   bevochtigd   met   een   vernevelaar,   vochtig maar niet nat. De   deksel   wordt   op   de   zaaibak   geplaatst   of   een   glasplaatje of folie. De   zaaibak   wordt   in   een   zaai-kweekbak   met   bodemwarmte geplaatst,     kijk     voor     de     gewenste     temperatuur     op     het zaaizakje, indien onbekend  houd dan ca. 24 o C. aan. Zodra   de   plantjes   zijn   gekiemd   de   deksel   verwijderen   maar de potgrond wel licht vochtig houden.             zaaibakje min ½ vullen met potgrondmengsel  -  vlak aandrukken  -  ¼ zaai en stekgrond - aandrukken met plankje met nopjes         zaden in kuiltjes plaatsen  -  laagje zaai en stekgrond strooien  -  vlak aandrukken         dun laagje brekerzand strooien  -  vlak aandrukken  -  bevochtigen met vernevelaar     bakje afdekken met deksel of folie  -  bakje in zaai-kweekbak met bodemwarmte plaatsen

Verspenen

Zodra de zaailingen minimaal 2 echte blaadjes hebben worden ze verspeend. Met een spateltje worden één of meer zaailingen uit het zaaibakje gewipt. Een potje wordt gevuld met gemengde (zie zaaien in zaaitrays) potgrond. Met een dikke stok of vinger wordt een holte gemaakt in de potgrond. De zaailing wordt bij een blaadje vastgehouden en met de wortels in de holte geplaatst. De potgrond rond de wortel wordt aangedrukt en zo nodig aangevuld. Zo nodig wordt water gegeven en de opgepotte plantjes worden enige dagen in de schaduw geplaatst. Zodra de wortels aan de onderzijde uit de pot komen controleren of de kluit helemaal doorworteld is. Is dit het geval dan verpotten in een grotere pot of uitplanten in de volle grond.     De plantjes zijn klaar om  te verspenen  -  plantjes los gemaakt  -  pot met potgrond gat gemaakt, plantje in gat geplaatst, grond om de wortels aangedrukt 
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk