PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

Archeologie

Wij zijn jaren actief geweest in de archeologie. In   de   jaren   70      hebben   we   meegegraven   in   Westelbeers   waar   onder   leiding   van   het   BAI   een   mesolithische   vindplaats   werd   opgegraven   door   het   Oude   Slot   uit   Veldhoven. In deze periode hebben we ook tijdens onze vakanties in Frankrijk veel artefacten gezocht op akkers. Na   onze   verhuizing   naar   Zoetermeer   hebben   we   ons   aangesloten   bij   de   lokale   archeologie-clubje.   We   hebben   dat   clubje   wat   meer   verantwoorde   werkwijzen   bijgebracht en omgevormd van een aantal schatgravers tot echte amateurarcheologen. Tijdens   ons   verblijf   in   de   VS   hebben   meegegraven   met   de   County-archeoloog   van   Fairfaxcounty.   Dit   omvatte   kleine   onderzoeksprojecten   om   vast   te   stellen   wat   de archeologische waarde van de betreffende site was. Mede   vanwege   onze   fascinatie   met   het   werk   van   de   Franse   professor   Bordes   en   de   Amerikaanse   professor   Binford,   doen   we   zo   af   en   toe   ook   experimentele   archeologie in   de   vorm   van   ‘flintknapping’.      Mijn   undergraduate   scriptie   uit   1984   is   geweid   aan   de   discussie   tussen   beide   professoren,   The   Culture   versus   function   Debate:   “The Explanation   of   Mousterian   Intersite   Varability,      an   example   of   differing   views   on   culture   and   the   formation   of   the   archaeological   record”.    Om   inzicht   te   verkrijgen   in manier van leven van “eenvoudige” culturen heb ik ook een etnologische analyse gemaakt van de Dobe-Area !Kung Na   terugkeer   in   Nederland   is   archeologie   een   beetje   op   de   backburner   geraakt,   totdat   we   recentelijk   in   Otterlo   een   paar   vondsten   hebben   gedaan   in   een   gebied   waar   ik   al zo’n 60 jaar af en toe artefacten zocht. Recentelijk heb ik een drietal losse steentijd vondsten uit de achterhoek  getekend en daar een analyse van gemaakt. Op   verzoek   heb   ik   over   de   vondsten   uit   Otterlo   een   artikel   geschreven   voor   het   lokale   krantje   van   Otterlo:      “De   Zanding:   12.000   tot   4.000   jaar   geleden”.   Voor   de bezoekers   van   “De   Zanding”   en   van   de   Wever   Lodge   (gesitueerd   op   een   plek   met   een   prachtig   uitzicht   op   het   gebied   de   Zanding)   heb   ik   het   artikel   op   onze   website geplaatst in een Nederlandse versie en Duitse, Engelse en Franse vertaling:        “De Zanding”: 12.000 tot 4.000 jaar geleden                    We hebben ook een poster gemaakt. Wilt U meer weten over onze archeologische activiteiten neem dan contact op met ons. Over de vondsten uit het natuurgebied “de Zanding” heb ik een uitgebreider artikel geschreven: Losse oppervlakte vondsten van vuurstenen artefacten: waardevol of niet?” (N.B.: om te printen kies tweezijdig en 16 pagina’s per katern en u krijgt  een boekje!) “Losse oppervlakte vondsten van vuurstenen artefacten: waardevol of niet?” (Als A4 enkelzijdig te printen) Hoe kleine maaseitjes (ca. 2cm.) te veranderen in werktuigen? (Als boekje te printen) Hoe kleine maaseitjes (ca. 2 cm) te veranderen in werktuigen? (Als A4 enkelzijdig te printen)

© Pari-daeza

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Archeologie

Wij zijn jaren actief geweest in de archeologie. In   de   jaren   70      hebben   we   meegegraven   in   Westelbeers   waar   onder leiding   van   het   BAI   een   mesolithische   vindplaats   werd   opgegraven door   het   Oude   Slot   uit   Veldhoven.   In   deze   periode   hebben   we   ook tijdens    onze    vakanties    in    Frankrijk    veel    artefacten    gezocht    op akkers. Na   onze   verhuizing   naar   Zoetermeer   hebben   we   ons   aangesloten bij   de   lokale   archeologie-clubje.   We   hebben   dat   clubje   wat   meer verantwoorde    werkwijzen    bijgebracht    en    omgevormd    van    een aantal schatgravers tot echte amateurarcheologen. Tijdens   ons   verblijf   in   de   VS   hebben   meegegraven   met   de   County- archeoloog         van         Fairfaxcounty.         Dit         omvatte         kleine onderzoeksprojecten    om    vast    te    stellen    wat    de    archeologische waarde van de betreffende site was. Mede    vanwege    onze    fascinatie    met    het    werk    van    de    Franse professor   Bordes   en   de   Amerikaanse   professor   Binford,   doen   we zo    af    en    toe    ook    experimentele    archeologie    in    de    vorm    van ‘flintknapping’.      Mijn   undergraduate   scriptie   uit   1984   is   geweid aan    de    discussie    tussen    beide    professoren,    The    Culture    versus function     Debate:     “The     Explanation     of     Mousterian     Intersite Varability,        an    example    of    differing    views    on    culture    and    the formation   of   the   archaeological   record”.    Om   inzicht   te   verkrijgen in   manier   van   leven   van   “eenvoudige”   culturen   heb   ik   ook   een etnologische analyse gemaakt van de Dobe-Area !Kung Na    terugkeer    in    Nederland    is    archeologie    een    beetje    op    de backburner    geraakt,    totdat    we    recentelijk    in    Otterlo    een    paar vondsten   hebben   gedaan   in   een   gebied   waar   ik   al   zo’n   60   jaar   af   en toe artefacten zocht. Recentelijk    heb    ik    een    drietal    losse    steentijd    vondsten    uit    de achterhoek  getekend en daar een analyse van gemaakt. Op    verzoek    heb    ik    over    de    vondsten    uit    Otterlo    een    artikel geschreven    voor    het    lokale    krantje    van    Otterlo:        “De    Zanding: 12.000    tot    4.000    jaar    geleden”.    Voor    de    bezoekers    van    “De Zanding”   en   van   de   Wever   Lodge   (gesitueerd   op   een   plek   met   een prachtig   uitzicht   op   het   gebied   de   Zanding)   heb   ik   het   artikel   op onze    website    geplaatst    in    een    Nederlandse    versie    en    Duitse, Engelse en Franse vertaling:        “De Zanding”: 12.000 tot 4.000 jaar geleden                    We hebben ook een poster gemaakt. Wilt U meer weten over onze archeologische activiteiten neem dan contact op met ons. Over de vondsten uit het natuurgebied “de Zanding” heb ik een uitgebreider artikel geschreven: Losse oppervlakte vondsten van vuurstenen artefacten: waardevol of niet?” (N.B.: om te printen kies tweezijdig en 16 pagina’s per katern en u krijgt  een boekje!) “Losse oppervlakte vondsten van vuurstenen artefacten: waardevol of niet?” (Als A4 enkelzijdig te printen) Hoe kleine maaseitjes (ca. 2cm.) te veranderen in werktuigen? (Als boekje te printen) Hoe kleine maaseitjes (ca. 2 cm) te veranderen in werktuigen? (Als A4 enkelzijdig te printen)
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk