© Pari-daeza

Tuinkamers: De Koele border

De   'koele'   border   heeft   veel   blauwe   paarse   en   roze   bloeiende   struiken   bollen   en   vaste   planten.   Hoog   opgaand   de   Robinia   m-hispida,   sering,   vlinderstruiken   (Buddleia),   een tweetal   Chinese   rozen   (Hibiscus),   een   hortensia   (Hydrangea   aspera   ),   Callicarpa,   een   aantal   clematissen   die   tegen   een   dode   appelboom   groeien   samen   met   een   klimroos.   Ook staan   er   twee   Viburnums:   een   Gelderse   roos   (V.   opupus)   en   V.   davidii.   Tegen   het   huis   groeit   al   meer   dan   20   jaar   een   blauwe   regen   (Wisteria   sinensis,   in   de   kloostertuin   staan   ook een aantal wisteria's, zowel sinensis als floribunda, zie de foto's) Een Leycesteria formosa is aan komen waaien, een mooie aanwinst met zijn hangende pagode-achtige bloemen. Bij    de    vaste    planten    een    bed    met    maagdenpalm    (Vinca    minor)    en    hosta's,    een    aantal   Acanthussen,    en    hier    en    daar    zich    zelf    uitzaaiende    akeleien    (Aquilegia),    voorts klokjesbloemen   (Campanula   persicifolia,   heeft   zich   inmiddels   door   onze   hele   tuin   uitgezaaid   en   is   niet   uit   te   roeien)   ook   inmiddels   een   ecologische   ramp   is   smeerwortel (Symphytum   officinale)   en   in   mindere   mate   het   longkruid   (Pulmonaria).   Voorts   vingerhoedskruid   (Digitalis   pupurea   mag   zich   overal   uitzaaien)   en   Liatris   spicata.   Heel   mooi zijn    de    vlambloemen    (Phlox    paniculata,    bijna    roze),    prachtklokjes    (Platycodon)    en    Rudbeckia    pupurea.    Ook    staan    er    al    jaren    een    aantal    blauwe    distels    (Eryngium) ooievaarsbekken (Geranium), scharnierplanten (Physostegia), sedums en in de herfst monnikskappen (Aconitum) en herfstasters (Aster novi-belgii) In de winter bloeien er rond een kleine vijver een aantal kerstrozen, zowel Helleborus niger als H. orientalis. In   twee   verhoogde   bedden   tegen   het   huis   groeien   pioenen,   zowel   vaste   planten   als   boompioenen.   Als   bijzonder   struiken   vind   je   hier   een   specerijstruik   (Calycanthus   fertilis)   en de in de late winter bloeiende Chimonantus praecox. Deze laatste heeft bijzondere bloemen die geel met blauw-paars zijn. Inmiddels zijn er veel fruitbomen rond de woning geplant in deze border en in de andere tuinkamers. Kijk in het Overzicht Fruitbomen rond het Huis  welke dat zijn.

Vorige beschrijving tuinkamer

Volgende beschrijving tuinkamer

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Tuinkamers: De

Koele border

De    'koele'    border    heeft    veel    blauwe    paarse    en    roze    bloeiende struiken   bollen   en   vaste   planten.   Hoog   opgaand   de   Robinia   m- hispida,    sering,    vlinderstruiken    (Buddleia),    een    tweetal    Chinese rozen   (Hibiscus),   een   hortensia   (Hydrangea   aspera   ),   Callicarpa, een    aantal    clematissen    die    tegen    een    dode    appelboom    groeien samen    met    een    klimroos.    Ook    staan    er    twee    Viburnums:    een Gelderse   roos   (V.   opupus)   en   V.   davidii.   Tegen   het   huis   groeit   al meer    dan    20    jaar    een    blauwe    regen    (Wisteria    sinensis,    in    de kloostertuin    staan    ook    een    aantal    wisteria's,    zowel    sinensis    als floribunda, zie de foto's) Een Leycesteria formosa is aan komen waaien, een mooie aanwinst met zijn hangende pagode-achtige bloemen. Bij   de   vaste   planten   een   bed   met   maagdenpalm   (Vinca   minor)   en hosta's,     een     aantal     Acanthussen,     en     hier     en     daar     zich     zelf uitzaaiende        akeleien        (Aquilegia),        voorts        klokjesbloemen (Campanula   persicifolia,   heeft   zich   inmiddels   door   onze   hele   tuin uitgezaaid   en   is   niet   uit   te   roeien)   ook   inmiddels   een   ecologische ramp   is   smeerwortel   (Symphytum   officinale)   en   in   mindere   mate het    longkruid    (Pulmonaria).    Voorts    vingerhoedskruid    (Digitalis pupurea   mag   zich   overal   uitzaaien)   en   Liatris   spicata.   Heel   mooi zijn   de   vlambloemen   (Phlox   paniculata,   bijna   roze),   prachtklokjes (Platycodon)    en    Rudbeckia    pupurea.    Ook    staan    er    al    jaren    een aantal    blauwe    distels    (Eryngium)    ooievaarsbekken    (Geranium), scharnierplanten      (Physostegia),      sedums      en      in      de      herfst monnikskappen (Aconitum) en herfstasters (Aster novi-belgii) In   de   winter   bloeien   er   rond   een   kleine   vijver   een   aantal   kerstrozen, zowel Helleborus niger als H. orientalis. In   twee   verhoogde   bedden   tegen   het   huis   groeien   pioenen,   zowel vaste   planten   als   boompioenen.   Als   bijzonder   struiken   vind   je   hier een    specerijstruik    (Calycanthus    fertilis)    en    de    in    de    late    winter bloeiende    Chimonantus    praecox.    Deze    laatste    heeft    bijzondere bloemen die geel met blauw-paars zijn. Inmiddels   zijn   er   veel   fruitbomen   rond   de   woning   geplant   in   deze border     en     in     de     andere     tuinkamers.     Kijk     in     het     Overzicht Fruitbomen rond het Huis  welke dat zijn.

Vorige beschrijving tuinkamer

Volgende beschrijving tuinkamer

Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk