© Pari-daeza

Kuipplanten: Wat zijn kuipplanten?

Vroeger   kocht   je   bomen   struiken   in   de   herfst.   Ze   werden   dan   aangeboden   met   'naakte   wortel'.   Tegenwoordig   komt   dit   nauwelijks   nog   voor,   hooguit   bij   de   DHZ   zaken   in   het voorjaar   en   bij   de   tuincentra   vindt   je   soms   nog   heggeplanten,   vaak   gebundeld   per   strekkende   meter.   Nee   tegenwoordig   worden   bijna   alle   planten   in   pot   verkocht,   het   zijn containerplanten. Zijn   deze   potplanten   daarmee   ook   kuipplanten?   Nee,   geenszins.   Deze   potplanten   kun   je   na   de   aanschaf   gewoon   in   je   tuin   uitplanten   of   in   een   grote   bak   op   je   balkon   of   terras. Kuipplanten worden ook verkocht als potplanten. Deze planten kun je echter beter niet uitplanten in de je tuin, in ieder geval niet permanent.

Definitie:

Kuipplanten zijn planten: die in ons klimaat in de volle grond niet winterhard zijn en daarom in in kuip, pot of bak worden opgekweekt. Doordat ze worden opgekweekt in een 'kuip' kun je ze tegen de tijd dat het kouder wordt makkelijk verplaatsen naar een overwinteringsplaats waar ze wel kunnen overleven.  

Winterhardheid

Een   belangrijk   element   in   de   definitie   is   winterhardheid.   Een   bepaalde   plant   is   in   Zuid   Italië   misschien   wel   winterhard   maar   bij   ons   niet,   neem   bijv.      een   citrus.   Zo   kan   een andere plant bij ons winterhard zijn maar in Finland weer niet. Om een idee te hebben over wat kan op een bepaalde plaats heeft de  USDA de zgn. winterhardheidszones bedacht. Ook voor Europa zijn dergelijke kaarten gemaakt. Nederland   ligt   in   zone   7   en   8   gekenmerkt   door   een   gemiddelde   uiterste   minimum   temperatuur   van   18   resp.   12   graden   Celsius   onder   nul.   Deze   temperaturen   zijn   een gemiddelde, dat betekent dat er zo af en toe ook (veel) lagere temperaturen voorkomen. Denk maar aan de winter van 2012 toen het in de NO-Polder -23 werd.  Alhoewel   de   media   vol   staan   over   de   opwarming   van   de   aarde   en   er   een   voelbare   tendens   is   naar   warmere   en   drogere   zomers,   kan   het   bij   ons   in   de   eerst   helft   van   mei   nog steeds   licht   to   matig   vriezen.   Derhalve   moeten   de   kuipplanten   tot   medio   mei   beschermd   blijven   en   kunnen   ze   daarna   pas   naar   buiten.   Planten   die   wel   wat   vorst   verdragen zoals oleander en laurier kunnen wel lange buiten blijven staan en eerder naar binnen. © Davis Landscape Architecture, London, http://www.davisla.com Van   veel   planten   is   wel   bekend   bij   welk   temperatuur   ze   nog   wel   overleven.   Deze   temperatuur   is   echter   indicatief   (wordt   bij   veel   beschrijvingen   van   kuipplanten   wel aangegeven).   Winterhardheid   is   echter   niet   alleen   een   functie   van   de   temperatuur.   Ook   de   soort   plant   is   van   belang.   Een   vaste   plant   die   zich   in   de   winter   helemaal      onder   de grond terugtrekt kan al dan niet voorzien van een winterdek veel koude ondergaan. Bomen en struiken daarentegen kunnen bovengronds veel sneller vorstschade oplopen.  Naast   temperatuur   is   vocht   de   meest   belangrijke   factor.   In   2012   hadden   we   in   december   en   januari   bijna   een   soort   voorjaar.   In   februari   begon   het   echter   streng   te   vriezen.   Door de   voorafgaande   warme   periode   waren   veel   planten   ontwaakt   uit   hun   winterrust   en   was   de   sapstroom   daardoor   veel   te   vroeg      weer   op   gang   gekomen.   Met   al   het   vocht   in   de planten   werd   de   vorst   vele   planten   fataal:   rozen,   blauwe   regens   en   vele   ander   legden   het   loodje,   om   maar   niet   te   spreken   over   de   vele   kuipplanten   die   in   voorgaande   relatief warme jaren in de volle grond waren geplaatst: olijven, palmen kaapse jasmijnen etc. Voor   de   echte   kuipplanten   is   het   van   belang   te   weten   wat   de   kwetsbare   plekken   zijn.   Dat   zijn   vooral   de   wortels   en   de   jonge   scheuten.   De   meeste   kuipplanten   die   het   loodje leggen   gaan   te   gronde   aan   te   veel   water.   Te   veel   water   bij   de   wortels   veroorzaakt   wortelrot.   Als   gevolg   daarvan   gaan   de   blaadjes   slap   hangen.   Dat   wordt   door   veel   mensen geïnterpreteerd als een signaal van een te kort aan water.  

Samengevat: winterhardheid is de gevoeligheid van de plant voor de combinatie van kou en vocht. Hoe je daar rekening mee kunt houden bij je

kuipplanten zie je in de algemene verzorgingstips.

Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Kuipplanten: Wat zijn kuipplanten?

Vroeger    kocht    je    bomen    struiken    in    de    herfst.    Ze    werden    dan aangeboden      met      'naakte      wortel'.      Tegenwoordig      komt      dit nauwelijks   nog   voor,   hooguit   bij   de   DHZ   zaken   in   het   voorjaar   en bij   de   tuincentra   vindt   je   soms   nog   heggeplanten,   vaak   gebundeld per     strekkende     meter.     Nee     tegenwoordig     worden     bijna     alle planten in pot verkocht, het zijn containerplanten. Zijn   deze   potplanten   daarmee   ook   kuipplanten?   Nee,   geenszins. Deze    potplanten    kun    je    na    de    aanschaf    gewoon    in    je    tuin uitplanten   of   in   een   grote   bak   op   je   balkon   of   terras.   Kuipplanten worden   ook   verkocht   als   potplanten.   Deze   planten   kun   je   echter beter niet uitplanten in de je tuin, in ieder geval niet permanent.

Definitie:

Kuipplanten   zijn   planten:   die   in   ons   klimaat   in   de   volle   grond   niet winterhard    zijn    en    daarom    in    in    kuip,    pot    of    bak    worden opgekweekt. Doordat   ze   worden   opgekweekt   in   een   'kuip'   kun   je   ze   tegen   de tijd     dat     het     kouder     wordt     makkelijk     verplaatsen     naar     een overwinteringsplaats waar ze wel kunnen overleven.  

Winterhardheid

Een    belangrijk    element    in    de    definitie    is    winterhardheid.    Een bepaalde   plant   is   in   Zuid   Italië   misschien   wel   winterhard   maar   bij ons   niet,   neem   bijv.      een   citrus.   Zo   kan   een   andere   plant   bij   ons winterhard zijn maar in Finland weer niet. Om   een   idee   te   hebben   over   wat   kan   op   een   bepaalde   plaats   heeft de        USDA    de    zgn.    winterhardheidszones    bedacht.    Ook    voor Europa zijn dergelijke kaarten gemaakt. Nederland   ligt   in   zone   7   en   8   gekenmerkt   door   een   gemiddelde uiterste    minimum    temperatuur    van    18    resp.    12    graden    Celsius onder   nul.   Deze   temperaturen   zijn   een   gemiddelde,   dat   betekent dat   er   zo   af   en   toe   ook   (veel)   lagere   temperaturen   voorkomen. Denk   maar   aan   de   winter   van   2012   toen   het   in   de   NO-Polder   -23 werd.  Alhoewel   de   media   vol   staan   over   de   opwarming   van   de   aarde   en er   een   voelbare   tendens   is   naar   warmere   en   drogere   zomers,   kan het   bij   ons   in   de   eerst   helft   van   mei   nog   steeds   licht   to   matig vriezen.     Derhalve     moeten     de     kuipplanten     tot     medio     mei beschermd   blijven   en   kunnen   ze   daarna   pas   naar   buiten.   Planten die   wel   wat   vorst   verdragen   zoals   oleander   en   laurier   kunnen   wel lange buiten blijven staan en eerder naar binnen. © Davis Landscape Architecture, London, http://www.davisla.com Van   veel   planten   is   wel   bekend   bij   welk   temperatuur   ze   nog   wel overleven.   Deze   temperatuur   is   echter   indicatief   (wordt   bij   veel beschrijvingen   van   kuipplanten   wel   aangegeven).   Winterhardheid is   echter   niet   alleen   een   functie   van   de   temperatuur.   Ook   de   soort plant   is   van   belang.   Een   vaste   plant   die   zich   in   de   winter   helemaal     onder    de    grond    terugtrekt    kan    al    dan    niet    voorzien    van    een winterdek   veel   koude   ondergaan.   Bomen   en   struiken   daarentegen kunnen bovengronds veel sneller vorstschade oplopen.  Naast   temperatuur   is   vocht   de   meest   belangrijke   factor.   In   2012 hadden   we   in   december   en   januari   bijna   een   soort   voorjaar.   In februari   begon   het   echter   streng   te   vriezen.   Door   de   voorafgaande warme   periode   waren   veel   planten   ontwaakt   uit   hun   winterrust   en was   de   sapstroom   daardoor   veel   te   vroeg      weer   op   gang   gekomen. Met   al   het   vocht   in   de   planten   werd   de   vorst   vele   planten   fataal: rozen,   blauwe   regens   en   vele   ander   legden   het   loodje,   om   maar niet   te   spreken   over   de   vele   kuipplanten   die   in   voorgaande   relatief warme   jaren   in   de   volle   grond   waren   geplaatst:   olijven,   palmen kaapse jasmijnen etc. Voor    de    echte    kuipplanten    is    het    van    belang    te    weten    wat    de kwetsbare   plekken   zijn.   Dat   zijn   vooral   de   wortels   en   de   jonge scheuten.   De   meeste   kuipplanten   die   het   loodje   leggen   gaan   te gronde   aan   te   veel   water.   Te   veel   water   bij   de   wortels   veroorzaakt wortelrot.   Als   gevolg   daarvan   gaan   de   blaadjes   slap   hangen.   Dat wordt   door   veel   mensen   geïnterpreteerd   als   een   signaal   van   een   te kort aan water.  

Samengevat: winterhardheid is de gevoeligheid van

de plant voor de combinatie van kou en vocht. Hoe

je daar rekening mee kunt houden bij je kuipplanten

zie je in de algemene verzorgingstips.

Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk