© Pari-daeza

Kuipplanten: Snoeien

Het   snoeien   van   kuipplanten   wordt   op   verschillenden   tijdstippen   uitgevoerd.   Voor   de   planten   naar   binnen   gaan   worden   er   veel   gesnoeid.   De   planten   staan   in   de   winterberging vaak   dicht   opeen   en   er   moet   's   winters   ook   nog   water   worden   gegeven.   Ook   na   het   naar   buiten   brengen   worden   kuipplanten   soms   gesnoeid.   M.   n.   worden   dan   slappe   uitlopers weggenomen   en   afgestorven   delen   van   de   plant.   Ook   in   zomer   worden   planten   gesnoeid,   zoals   bijv.   vormboompjes   wanneer   zij   hun   vorm   hebben   verloren,   denk   aan   strak gesnoeide laurier-bomen. Kijk   eerst   eens   naar   de   algemene   theorie    over   snoeien.   Een   goed   begrip   van   de   groeiregels    en   het   correct   kunnen   uitvoeren   van   een   vlakke   snede    en   een   kroonsnede    zijn noodzakelijk.  Snoeien van kuipplanten wordt om een aantal redenen gedaan: het vormen van jonge planten het beperken van de grootte het behouden van vormen

Uitgewerkte voorbeelden met afbeeldingen:

banaan   boomtomaat   engelentrompet    oleander   laurier   loodplant   passiebloem    verkleurbloem    Senna     Solanum rantonnetii       

Het vormen van jonge bomen

Kuipplanten hebben één van twee basisvormen: 'kroon op stam' of meerstammige struik. De laatste al dan niet op zich zelf staand of geleid langs een hekwerk. Bij   het   opkweken   'op   stam'   wordt   de   plant   opgekweekt   met   één   harttak.   Concurrerende   harttakken   worden   weggenomen.   Zodra   de   plant   wat   groter   wordt,   worden   de onderste   zijtakken   iets   teruggenomen,   maar   niet   geheel   weggenomen.   Pas   wanneer   de   stam   voldoende   in   dikte   is   gegroeid   worden   de   onderste   zijtakken   geheel   weggenomen. De   zijtakken   die   de   kroon   vormen   worden   telkens   teruggenomen   (één   of   twee   keer   per   jaar)   zodat   ze   zich   goed   vertakken.   Zorg   daarbij   wel   dat   de   kroon   voldoende   open   blijft en dat kruisende takken worden weggenomen. Bij   het   opkweken   als   struik   worden   3   of   5   'stammen'   de   zgn.   gesteltakken   aangehouden.   Zo   nodig   wordt   een   centrale   harttak   sterk   (>2/3)   teruggenomen   zodat   een   aantal   sterk groeiende scheuten op het onderste deel ontstaan. Deze worden in volgende jaren als gesteltakken opgekweekt.  

Het beperken van de grootte

Bij   het   beperken   van   de   grootte   van   de   kuipplant   is   het   toepassen   van   de   algemene   snoei   theorie,   het   beredeneerd   snoeien ,   van   doorslaggevend   belang.   Door   zonder   inzicht takken   terug   te   nemen   wordt   vaak   het   tegenovergestelde   bereikt   van   wat   men   nastreeft.   Ook   kan   men   beter   wat   vaker   kleine   ingrepen   doen   dan   éénmalig   een   grote   ingreep: zomersnoei  remt de groei af terwijl sterke 'voorjaarssnoei' juist hergroei aanwakkert. In   algemene   zin   kan   de   volgorde   van   handelingen   worden   aangehouden   als   bij   het   snoeien   van   een   verwaarloosde   boom .   De   daar   genoemde   wortelsnoei   wordt   uitgevoerd tijdens het verpotten.  

Het behouden van de vorm

Het   snoeien   met   dit   oogmerk   wordt   uitgevoerd   zodra   de   vorm   verloren   dreigt   te   gaan.   Ook   hierbij   geldt:   liever   wat   vaker   uitstekende   scheuten   terugnemen   dan   éénmalig   veel te lang geworden twijgen. In principe wordt gesnoeid op een buitenoog, tenzij de nieuwe scheut juist een ruimte boven de te snoeien scheut of twijg moet gaan vullen. Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp  
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Kuipplanten: Snoeien

Het   snoeien   van   kuipplanten   wordt   op   verschillenden   tijdstippen uitgevoerd.    Voor    de    planten    naar    binnen    gaan    worden    er    veel gesnoeid.   De   planten   staan   in   de   winterberging   vaak   dicht   opeen en   er   moet   's   winters   ook   nog   water   worden   gegeven.   Ook   na   het naar   buiten   brengen   worden   kuipplanten   soms   gesnoeid.   M.   n. worden   dan   slappe   uitlopers   weggenomen   en   afgestorven   delen van   de   plant.   Ook   in   zomer   worden   planten   gesnoeid,   zoals   bijv. vormboompjes   wanneer   zij   hun   vorm   hebben   verloren,   denk   aan strak gesnoeide laurier-bomen. Kijk   eerst   eens   naar   de   algemene   theorie    over   snoeien.   Een   goed begrip   van   de   groeiregels    en   het   correct   kunnen   uitvoeren   van   een vlakke snede  en een kroonsnede  zijn noodzakelijk.  Snoeien van kuipplanten wordt om een aantal redenen gedaan: het vormen van jonge planten het beperken van de grootte het behouden van vormen

Uitgewerkte voorbeelden met

afbeeldingen:

banaan   boomtomaat   engelentrompet    oleander   laurier   loodplant   passiebloem    verkleurbloem    Senna     Solanum rantonnetii       

Het vormen van jonge bomen

Kuipplanten   hebben   één   van   twee   basisvormen:   'kroon   op   stam'   of meerstammige   struik.   De   laatste   al   dan   niet   op   zich   zelf   staand   of geleid langs een hekwerk. Bij   het   opkweken   'op   stam'   wordt   de   plant   opgekweekt   met   één harttak.   Concurrerende   harttakken   worden   weggenomen.   Zodra de    plant    wat    groter    wordt,    worden    de    onderste    zijtakken    iets teruggenomen,   maar   niet   geheel   weggenomen.   Pas   wanneer   de stam   voldoende   in   dikte   is   gegroeid   worden   de   onderste   zijtakken geheel   weggenomen.   De   zijtakken   die   de   kroon   vormen   worden telkens   teruggenomen   (één   of   twee   keer   per   jaar)   zodat   ze   zich goed   vertakken.   Zorg   daarbij   wel   dat   de   kroon   voldoende   open blijft en dat kruisende takken worden weggenomen. Bij    het    opkweken    als    struik    worden    3    of    5    'stammen'    de    zgn. gesteltakken   aangehouden.   Zo   nodig   wordt   een   centrale   harttak sterk    (>2/3)    teruggenomen    zodat    een    aantal    sterk    groeiende scheuten   op   het   onderste   deel   ontstaan.   Deze   worden   in   volgende jaren als gesteltakken opgekweekt.  

Het beperken van de grootte

Bij   het   beperken   van   de   grootte   van   de   kuipplant   is   het   toepassen van    de    algemene    snoei    theorie,    het    beredeneerd    snoeien ,    van doorslaggevend    belang.    Door    zonder    inzicht    takken    terug    te nemen    wordt    vaak    het    tegenovergestelde    bereikt    van    wat    men nastreeft.   Ook   kan   men   beter   wat   vaker   kleine   ingrepen   doen   dan éénmalig   een   grote   ingreep:   zomersnoei    remt   de   groei   af   terwijl sterke 'voorjaarssnoei' juist hergroei aanwakkert. In    algemene    zin    kan    de    volgorde    van    handelingen    worden aangehouden   als   bij   het   snoeien   van   een   verwaarloosde   boom .   De daar     genoemde     wortelsnoei     wordt     uitgevoerd     tijdens     het verpotten.  

Het behouden van de vorm

Het   snoeien   met   dit   oogmerk   wordt   uitgevoerd   zodra   de   vorm verloren    dreigt    te    gaan.    Ook    hierbij    geldt:    liever    wat    vaker uitstekende    scheuten    terugnemen    dan    éénmalig    veel    te    lang geworden   twijgen.   In   principe   wordt   gesnoeid   op   een   buitenoog, tenzij    de    nieuwe    scheut    juist    een    ruimte    boven    de    te    snoeien scheut of twijg moet gaan vullen. Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp  
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk