© Pari-daeza

Kuipplanten: Verpotten, ontpotten, potgrond

  Er zijn nogal wat soorten potten: sommige zijn zeer geschikt voor kuipplanten, sommige wat minder en sommige echt ongeschikt. Om   met   de   laatste   te   beginnen:   potten   met   een   nauwe   hals   moet   men   kapot   slaan   om   de   planten   te   kunnen   verpotten.   Zwarte   (plastic)   potten   zijn   ongeschikt   omdat   ze   in   de zon veel te veel warmte opnemen waardoor de wortels kunnen verbranden.     Potten   die   een   rechthoekige   verticale   doorsnede   hebben   zijn   minder   geschikt   omdat   de   planten   zich   met   de   wortels   vastklemmen   tegen   de   wand   en   moeilijk   uit   de   pot   zijn   te krijgen. Houten kuipen tenslotte gaan alleen lang mee als het hout beschermd wordt of gebruikt wordt gemaakt van rotwerend hardhout. Blijven   over:   naar   boven   breder   uitlopende   plastic   of   gebakken   potten.   Dit   zijn   de   ideale   potten   voor   kuipplanten.   De   plastic   potten   hebben   als   voordeel   dat   ze      nieuw   tegen   een stootje   kunnen.   Sommige   -vooral   de   enkelwandige-   kunnen   echter   onder   invloed   van   UV-licht   na   enige   jaren   breekbaar   worden.   Plastic   potten      verdampen   minder   water,   wat een   voordeel   is   voor   planten   die   van   een   vochtige   of   natte   potgrond   houden   zoals   Nerium   oleander,   maar   een   nadeel   voor   meer   droogte   minnende   planten   zoals   vetplanten, citrussen   e.d.   Keramische   potten   zijn   gevoelig   voor   beschadiging.   Ze   blijven   wel   lang   mooi   en   worden   eigenlijk   alleen   maar   mooier   met   de   jaren.   Ze   hebben   wel   de   neiging   om water uit de potgrond te laten verdampen tenzij ze zijn geglazuurd.             Ook   moderne   vierkante   kuipen   waarvan   je   de   zijkanten   los   kunt   schroeven   zijn   zeer   geschikt,   vooral   voor   de   grotere   planten.      Soms   hebben   grotere   rode   plastic   potten handvatten wat het verplaatsen weer kan vergemakkelijken.               

Verpotten

De   beste   tijd   om   planten   te   verpotten   is   in   de   winter   of   het   vroege   voorjaar,   vlak   voor   of   na   het   tijdstip   dat   de   planten   weer   naar   buiten   gaan.   Maar   als   je   ziet   dat   een   kuipplant het moeilijk heeft haal hem dan eens even uit zijn pot of kuip. Is de kluit helemaal doorworteld of zelfs omworteld dan is het de hoogste tijd om te verpotten.          Zit   de   plant   vast   in   de   pot   gebruik   dan   bijv.   een   takkenzaag   om   rondom   door   de   kluit   op   een   paar   centimeter   van   de   potrand   de   kluit   tot   onder   aan   toe   'door   te   zagen'.   Als   je daarna met bijv. een onkruid haak de buitenste wortels en potgrond uit de pot haalt kun je de plant op een gegeven moment uit de pot krijgen.          Verwijder   evt.   rondom   de   kluit   aanwezige   wortels.   Als   je   de   buitenste   wortels   beschadigt   zullen   er   na   het   oppotten   snel   weer   (haar-)wortels   door   de   nieuwe   potgrond   groeien waardoor   de   plant   snel   weer   kan   groeien.   Als   de   plant   terug   gaat   in   dezelfde   pot   zorg   dan   dat   1/3   van   de   potkluit   (aan   de   buitenzijde,   maar   vooral   ook   aan   de   onderkant)   is verwijderd. Voor het oppotten gebruik je kuipplantenpotgrond of mediterrane kuipplantenpotgrond. Je kunt ook je eigen mengsel maken van bij voorbeeld: 30% potgrond 30% schorspotgrond (zorgt voor een luchtig mengsel) 30% grof metselzand (zorgt voor de doorlatendheid en laat de plant stevig staan) 10% klei/leem (geeft allerlei mineralen als plantenvoeding) Droogte   minnende   planten   (succulenten)   krijgen   wat   meer   metselzand   of   fijn   grind,   vochtminnende   (zoals   oleanders)   wat   minder   metselzand   en   evt.   de   schorspotgrond vervangen   door   cocospotgrond   dat   meer   vocht   vast   houdt.   Citrus   kun   je   bijv.   oppotten   in   40%   potgrond,   25%   metselzand,   25%   gecomposteerde   boomschors   en   10%   klei/leem. Voeg   ook   wat   biologische   mest   toe   om   het   gebrek   aan   meststoffen   in   metselzand   te   compenseren.   De   echte   vreters      zoals   bananen   en   brugmansia's   krijgen   extra   kunstmest   of biologische mest toegevoegd. Het oppotten omvat de navolgende stappen: Controleer of de drainagegaten aanwezig en open zijn Plaats een stuk anti-worteldoek over de drainagegaten om te voorkomen dat slakken en mieren van onderen in de pot komen Plaats evt. scherven op grotere drainagegaten Breng een laag van 2 tot 5 cm piepschuim-brokken of kleikorrels aan Plaats   een   stuk   anti-worteldoek   dat   groter   is   dan   de   pot   op   de   brokken   met   de   flappen   omhoog;   dit   zorgt   ervoor   dat   de   potgrond   niet   naar   beneden   spoelt   met   het   water geven en voorkomt zo dat de drainage gaten verstopt raken         Plaats voorzichtig wat grond Plaats   de   plant   en   controleer   of   de   kluit   net   een   paar   centimeter   onder   de   rand   van   de   pot   blijft,   zo   nodig   eerst   meer   grond   in   de   pot   doen;   palmen   en   bananen   die   vaak door de wortels uit de pot worden gedrukt zo laag mogelijk in de pot plaatsen Vervolgens de grond aanvullen en aandrukken waarbij een gietrand overblijft De verpotte plant  goed doorwateren Zo nodig wordt de plant gesnoeid als er veel wortels zijn verwijderd, zo wordt het evenwicht tussen ondergrondse en bovengrondse delen weer hersteld Als het sterk zonnig weer is de plant tot slot een paar dagen in de schaduw en de luwte plaatsen.          Tot   slot   nog   iets   over   uw   net   aangeschafte   citrusplant.   Helaas   worden   nog   steeds   citrussen   door   de   kwekers   in   Zuid-Europa   opgepot   in   klei.   Klei   houdt   veel   water   vast   wat   vaak leidt   tot   wortelrot.   Controleer   daarom   of   uw   nieuwe   citrus   in   klei   is   opgepot.   Is   dat   het   geval   haal   dan   de   plant   uit   de   pot   en   spoel   de   hele   kluit   uit   net   zolang   tot   dat   alle   klei tussen   de   wortels   is   verwijderd.   Daarna   wordt   de   citrus   weer   opgepot   waarbij   er   uiteraard   verse,   goed   doorlatende   potgrond   ook   tussen   de   wortels   wordt   aangebracht.   Daarna de pot goed doorwateren, tenzij de oude kluit (erg) nat was, wacht dan een dag of twee met het doorwateren van de pot.   Twee planten recentelijk aangeschaft: links een grapefruit (Citrus x paradisi) rechts een bittersinaasappel (Citrus aurantium ‘Corrugato’)    Links: de grapefruit heeft een kluit in potgrond      Rechts: de bittersinaasappel heeft een kluit in harde klei De grapefruit kunnen we gelijk verpotten, de bittersinaasappel moeten we eerst bevrijden uit de harde klei-potgrond         Nadat de buitenste laag droog was losgemaakt bleek de kweker de plan al een keer verpot te hebben. Op de derde foto zie je de keiharde klei-potgrond van de eerste pot.     Zodra er droog niets meer verwijderd kan worden met water de klei nat maken en tussen de wortels vandaan ‘kneden’. Zorg dat alle klei verwijderd wordt!     Het eindresultaat: links de direct verpotte grapefruit en rechts de geheel opnieuw opgepotte bittersinaasappel Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp .
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Kuipplanten: Verpotten, ontpotten, potgrond

  Er   zijn   nogal   wat   soorten   potten:   sommige   zijn   zeer   geschikt   voor kuipplanten, sommige wat minder en sommige echt ongeschikt. Om   met   de   laatste   te   beginnen:   potten   met   een   nauwe   hals   moet men    kapot    slaan    om    de    planten    te    kunnen    verpotten.    Zwarte (plastic)   potten   zijn   ongeschikt   omdat   ze   in   de   zon   veel   te   veel warmte opnemen waardoor de wortels kunnen verbranden.     Potten    die    een    rechthoekige    verticale    doorsnede    hebben    zijn minder     geschikt     omdat     de     planten     zich     met     de     wortels vastklemmen   tegen   de   wand   en   moeilijk   uit   de   pot   zijn   te   krijgen. Houten    kuipen    tenslotte    gaan    alleen    lang    mee    als    het    hout beschermd    wordt    of    gebruikt    wordt    gemaakt    van    rotwerend hardhout. Blijven   over:   naar   boven   breder   uitlopende   plastic   of   gebakken potten.    Dit    zijn    de    ideale    potten    voor    kuipplanten.    De    plastic potten    hebben    als    voordeel    dat    ze        nieuw    tegen    een    stootje kunnen.   Sommige   -vooral   de   enkelwandige-   kunnen   echter   onder invloed    van    UV-licht    na    enige    jaren    breekbaar    worden.    Plastic potten      verdampen   minder   water,   wat   een   voordeel   is   voor   planten die    van    een    vochtige    of    natte    potgrond    houden    zoals    Nerium oleander,   maar   een   nadeel   voor   meer   droogte   minnende   planten zoals   vetplanten,   citrussen   e.d.   Keramische   potten   zijn   gevoelig voor   beschadiging.   Ze   blijven   wel   lang   mooi   en   worden   eigenlijk alleen   maar   mooier   met   de   jaren.   Ze   hebben   wel   de   neiging   om water     uit     de     potgrond     te     laten     verdampen     tenzij     ze     zijn geglazuurd.             Ook   moderne   vierkante   kuipen   waarvan   je   de   zijkanten   los   kunt schroeven   zijn   zeer   geschikt,   vooral   voor   de   grotere   planten.      Soms hebben   grotere   rode   plastic   potten   handvatten   wat   het   verplaatsen weer kan vergemakkelijken.               

Verpotten

De   beste   tijd   om   planten   te   verpotten   is   in   de   winter   of   het   vroege voorjaar,   vlak   voor   of   na   het   tijdstip   dat   de   planten   weer   naar buiten   gaan.   Maar   als   je   ziet   dat   een   kuipplant   het   moeilijk   heeft haal   hem   dan   eens   even   uit   zijn   pot   of   kuip.   Is   de   kluit   helemaal doorworteld   of   zelfs   omworteld   dan   is   het   de   hoogste   tijd   om   te verpotten.          Zit   de   plant   vast   in   de   pot   gebruik   dan   bijv.   een   takkenzaag   om rondom   door   de   kluit   op   een   paar   centimeter   van   de   potrand   de kluit   tot   onder   aan   toe   'door   te   zagen'.   Als   je   daarna   met   bijv.   een onkruid   haak   de   buitenste   wortels   en   potgrond   uit   de   pot   haalt kun je de plant op een gegeven moment uit de pot krijgen.          Verwijder    evt.    rondom    de    kluit    aanwezige    wortels.    Als    je    de buitenste   wortels   beschadigt   zullen   er   na   het   oppotten   snel   weer (haar-)wortels    door    de    nieuwe    potgrond    groeien    waardoor    de plant   snel   weer   kan   groeien.   Als   de   plant   terug   gaat   in   dezelfde pot   zorg   dan   dat   1/3   van   de   potkluit   (aan   de   buitenzijde,   maar vooral ook aan de onderkant) is verwijderd. Voor   het   oppotten   gebruik   je   kuipplantenpotgrond   of   mediterrane kuipplantenpotgrond.   Je   kunt   ook   je   eigen   mengsel   maken   van   bij voorbeeld: 30% potgrond 30% schorspotgrond (zorgt voor een luchtig mengsel) 30%   grof   metselzand   (zorgt   voor   de   doorlatendheid   en   laat de plant stevig staan) 10% klei/leem (geeft allerlei mineralen als plantenvoeding) Droogte     minnende     planten     (succulenten)     krijgen     wat     meer metselzand    of    fijn    grind,    vochtminnende    (zoals    oleanders)    wat minder    metselzand    en    evt.    de    schorspotgrond    vervangen    door cocospotgrond    dat    meer    vocht    vast    houdt.    Citrus    kun    je    bijv. oppotten   in   40%   potgrond,   25%   metselzand,   25%   gecomposteerde boomschors   en   10%   klei/leem.   Voeg   ook   wat   biologische   mest   toe om   het   gebrek   aan   meststoffen   in   metselzand   te   compenseren.   De echte    vreters        zoals    bananen    en    brugmansia's    krijgen    extra kunstmest of biologische mest toegevoegd. Het oppotten omvat de navolgende stappen: Controleer of de drainagegaten aanwezig en open zijn Plaats   een   stuk   anti-worteldoek   over   de   drainagegaten   om   te voorkomen dat slakken en mieren van onderen in de pot komen Plaats evt. scherven op grotere drainagegaten Breng    een    laag    van    2    tot    5    cm    piepschuim-brokken    of kleikorrels aan Plaats   een   stuk   anti-worteldoek   dat   groter   is   dan   de   pot   op de    brokken    met    de    flappen    omhoog;    dit    zorgt    ervoor    dat    de potgrond    niet    naar    beneden    spoelt    met    het    water    geven    en voorkomt zo dat de drainage gaten verstopt raken         Plaats voorzichtig wat grond Plaats    de    plant    en    controleer    of    de    kluit    net    een    paar centimeter   onder   de   rand   van   de   pot   blijft,   zo   nodig   eerst   meer grond    in    de    pot    doen;    palmen    en    bananen    die    vaak    door    de wortels   uit   de   pot   worden   gedrukt   zo   laag   mogelijk   in   de   pot plaatsen Vervolgens   de   grond   aanvullen   en   aandrukken   waarbij   een gietrand overblijft De verpotte plant  goed doorwateren Zo   nodig   wordt   de   plant   gesnoeid   als   er   veel   wortels   zijn verwijderd,    zo    wordt    het    evenwicht    tussen    ondergrondse    en bovengrondse delen weer hersteld Als   het   sterk   zonnig   weer   is   de   plant   tot   slot   een   paar   dagen in de schaduw en de luwte plaatsen.          Tot    slot    nog    iets    over    uw    net    aangeschafte    citrusplant.    Helaas worden    nog    steeds    citrussen    door    de    kwekers    in    Zuid-Europa opgepot    in    klei.    Klei    houdt    veel    water    vast    wat    vaak    leidt    tot wortelrot.    Controleer    daarom    of    uw    nieuwe    citrus    in    klei    is opgepot.   Is   dat   het   geval   haal   dan   de   plant   uit   de   pot   en   spoel   de hele    kluit    uit    net    zolang    tot    dat    alle    klei    tussen    de    wortels    is verwijderd.    Daarna    wordt    de    citrus    weer    opgepot    waarbij    er uiteraard   verse,   goed   doorlatende   potgrond   ook   tussen   de   wortels wordt   aangebracht.   Daarna   de   pot   goed   doorwateren,   tenzij   de oude    kluit    (erg)    nat    was,    wacht    dan    een    dag    of    twee    met    het doorwateren van de pot.   Twee planten recentelijk aangeschaft: links een grapefruit (Citrus x paradisi) rechts een bittersinaasappel (Citrus aurantium ‘Corrugato’)    Links: de grapefruit heeft een kluit in potgrond      Rechts: de bittersinaasappel heeft een kluit in harde klei De grapefruit kunnen we gelijk verpotten, de bittersinaasappel moeten we eerst bevrijden uit de harde klei-potgrond         Nadat de buitenste laag droog was losgemaakt bleek de kweker de plan al een keer verpot te hebben. Op de derde foto zie je de keiharde klei-potgrond van de eerste pot.     Zodra er droog niets meer verwijderd kan worden met water de klei nat maken en tussen de wortels vandaan ‘kneden’. Zorg dat alle klei verwijderd wordt!     Het eindresultaat: links de direct verpotte grapefruit en rechts de geheel opnieuw opgepotte bittersinaasappel Vorige onderwerp Kuipplanten     Volgende onderwerp .
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk