© Pari-daeza

Planten en tuinwerk

Algemene informatie over planten en

tuinwerkzaamheden

Planten .   N.a.v.   een   informatieavond   over   kruiden   bij   ons   lokale   tuincentrum zijn    wij    begonnen    artikelen    te    schrijven    over    (keuken-)kruiden.    De    meest gestelde    vraag    die    avond    was:    “Leuk    dat    kruid,    maar    wat    kun    je    er    nou eigenlijk mee in de keuken?” Kennelijk   was   er   bij   veel   mensen   behoefte   aan   informatie   over   het   gebruik   van kruiden.   We   zijn   begonnen   met   de   kruiden   in   onze   eigen   tuin   en   later   hebben we dat uitgebreid naar de meest gebruikte kruiden . Alle   artikelen   hebben   de   zelfde   opbouw:   een   beschrijving   van   het   kruid   (plant, blad     en     bloem),     cultuuraanwijzingen,     informatie     over     het     oogsten,     en natuurlijk het gebruik in de keuken. Omdat   in   onze   tuin   heel   veel   (bijzondere)   fruitbomen   en   struiken   te   vinden zijn,    zijn    we    daarna    aan    de    slag    gegaan    om    een    zelfde    reeks    artikelen    te schrijven   over   fruit.    Er   zijn   bijna   geen   fruitsoorten   te   vinden   op   deze   wereld, waar    wij    geen    artikelen    over    hebben    geschreven.    Ook    bij    deze    artikelen ongeveer      dezelfde   opbouw:   beschrijving   van   de   plant,   het   opkweken,   het snoeien, het oogsten en het gebruik. Omdat   wij   zulke   liefhebbers   zijn   van   kuipplanten,   zijn   we   in   2015   gestart   met een   reeks   artikelen   over   kuipplanten .   Deze   serie   zal   de   komende   jaren   worden uitgebreid. Voor   G&B   en   de   Oranjerievereniging   hebben   we   ook   een   aantal   presentaties over    o.m.    zomerbollen    gegeven.    Hieruit    ontstond    een    artikelenserie    over sierplanten . Tuinwerkzaamheden .    Voor    G&B    en    de    Oranjerievereniging    hebben    we diverse    workshops    gegeven.    Vanuit    de    workshops    snoeien    ontstond    een artikelen   serie   over   dit   onderwerp.   Niet   een   ‘dom’   handigheidje   staat   in   deze serie   centraal,   maar   inzicht   in   de   groeiprocessen   van   de   plant   en   de   gevolgen van   alternatieve   ingrepen   door   de   tuinman:   beredeneerd   snoeien .   Als   je   de theorie    eigen    maakt    en    de    basisvaardigheden    moet    je    elke    snoeiklus    aan kunnen pakken met een goede kans op succes. Voor    de    bewoners    van    de    Kapelstraat    in    Apeldoorn    hebben    we    advies opgesteld   om   de   gevels   ‘te   bekleden   met   planten’.   Voor   G&B   A’doorn   hebben in   2014   en   2015   een   workshop   Verticaal   tuinieren ’   gegeven,   resulterend   een aantal artikelen onder de zelfde naam.
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Planten en tuinwerk

Algemene informatie over planten en

tuinwerkzaamheden

Planten .   N.a.v.   een   informatieavond   over   kruiden   bij   ons   lokale tuincentrum   zijn   wij   begonnen   artikelen   te   schrijven   over   (keuken- )kruiden.    De    meest    gestelde    vraag    die    avond    was:    “Leuk    dat kruid, maar wat kun je er nou eigenlijk mee in de keuken?” Kennelijk   was   er   bij   veel   mensen   behoefte   aan   informatie   over   het gebruik   van   kruiden.   We   zijn   begonnen   met   de   kruiden   in   onze eigen    tuin    en    later    hebben    we    dat    uitgebreid    naar    de    meest gebruikte kruiden . Alle   artikelen   hebben   de   zelfde   opbouw:   een   beschrijving   van   het kruid   (plant,   blad   en   bloem),   cultuuraanwijzingen,   informatie   over het oogsten, en natuurlijk het gebruik in de keuken. Omdat   in   onze   tuin   heel   veel   (bijzondere)   fruitbomen   en   struiken te   vinden   zijn,   zijn   we   daarna   aan   de   slag   gegaan   om   een   zelfde reeks     artikelen     te     schrijven     over     fruit.      Er     zijn     bijna     geen fruitsoorten   te   vinden   op   deze   wereld,   waar   wij   geen   artikelen over   hebben   geschreven.   Ook   bij   deze   artikelen   ongeveer      dezelfde opbouw:   beschrijving   van   de   plant,   het   opkweken,   het   snoeien,   het oogsten en het gebruik. Omdat   wij   zulke   liefhebbers   zijn   van   kuipplanten,   zijn   we   in   2015 gestart   met   een   reeks   artikelen   over   kuipplanten .   Deze   serie   zal   de komende jaren worden uitgebreid. Voor   G&B   en   de   Oranjerievereniging   hebben   we   ook   een   aantal presentaties   over   o.m.   zomerbollen   gegeven.   Hieruit   ontstond   een artikelenserie over sierplanten . Tuinwerkzaamheden .     Voor     G&B     en     de     Oranjerievereniging hebben    we    diverse    workshops    gegeven.    Vanuit    de    workshops snoeien   ontstond   een   artikelen   serie   over   dit   onderwerp.   Niet   een ‘dom’   handigheidje   staat   in   deze   serie   centraal,   maar   inzicht   in   de groeiprocessen    van    de    plant    en    de    gevolgen    van    alternatieve ingrepen   door   de   tuinman:   beredeneerd   snoeien .   Als   je   de   theorie eigen   maakt   en   de   basisvaardigheden   moet   je   elke   snoeiklus   aan kunnen pakken met een goede kans op succes. Voor   de   bewoners   van   de   Kapelstraat   in   Apeldoorn   hebben   we advies   opgesteld   om   de   gevels   ‘te   bekleden   met   planten’.   Voor G&B   A’doorn    hebben    in    2014    en    2015    een    workshop    Verticaal tuinieren ’    gegeven,    resulterend    een    aantal    artikelen    onder    de zelfde naam.
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk