© Pari-daeza

Privacyverklaring voor de website

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wanneer u ons een e-mail stuurt worden de gegevens op dat formulier of in die e-mail bewaard zolang als dat nodig is voor de afhandeling of de beantwoording daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dat kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van

bezoeken en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag. Dit heeft ten doel

de informatie op de website en de werking van de website te optimaliseren.

De gegevens zijn zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk van Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door en code

die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer cookies.

Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien wat dit medium doet met de persoonlijke gegevens die het met deze code verwerkt.

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

Privacyverklaring voor de website

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en

dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons

verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in

overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wanneer u ons een e-mail stuurt worden de gegevens op dat

formulier of in die e-mail bewaard zolang als dat nodig is voor

de afhandeling of de beantwoording daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

In dat kader kunnen met name het IP-adres van uw computer,

de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van bezoeken en

gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden

geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek

en klikgedrag. Dit heeft ten doel de informatie op de website en

de werking van de website te optimaliseren.

De gegevens zijn zo veel als mogelijk geanonimiseerd en

worden niet aan derden verstrekt.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te

kunnen promoten of delen op het sociale netwerk van

Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door en code die

wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder

meer cookies.

Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien wat dit

medium doet met de persoonlijke gegevens die het met deze

code verwerkt.

Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk

© Pari-daeza