© PARI-DAEZA

© Pari-daeza

Fruit

Kruisbestuiving fruitbomen

Sommige   fruitrassen   zijn   zelfbestuivend,   d.w.z.   dat   het   stuifmeel   van   de   boom   voldoende   is   om   fruit   te   verkrijgen.   Andere      fruitrassen   hebben   kruisbestuiving   nodig   om vruchten   te   verkrijgen.   Dan   geeft   stuifmeel   van   het   ene   ras   bij   het   andere   ras   vruchten.   Het   omgekeerde   is   niet   altijd   het   geval.   Ook   al   zijn   rassen   zelfbestuivend,   dan   nog      geeft kruisbestuiving vaak meer en beter fruit dan zelfbestuiving alleen. Kwekers   spelen   hier   soms   op   in   met   zgn.   duobomen.   Dat   zijn   bomen   waar   twee   rassen   van   de   zelfde   soort   op   geënt   zijn,   twee   rassen   die   elkaar   kunnen   bestuiven.   Duo   bomen worden   echter   afgeraden,   omdat   vrijwel   altijd   het   ene   ras   (veel)   sterker   groeit   dan   het   andere   ras.   Beter   is   het   om   van   elk   ras   een   afzonderlijke   boom   te   kopen   en   die   bij   elkaar   te planten. Om   te   kunnen   zien   in   welk   mate   rassen   zelfbestuivend   zijn   dan   wel   welke   andere   rassen   voor   kruisbestuiving   kunnen   zorgen   zijn   een   aantal   tabellen   opgesteld   die   u   kunt downloaden: N.B.:   De   tabellen   dienen   horizontaal   te   worden   gelezen. Achter   het   ras   staat   welke   rassen   (goede)   bestuivers   zijn. Als   men   2   elkaar   bestuivende   rassen   wil   planten   kijk   je   achter de naam van de bestuiver of deze ook door het eerst gekozen ras wordt bestoven! Een   voorbeeld.   Men   wil   een   peer   Verdi.   Triomph   de   Vienne   is   een   goede   bestuiver   voor   Verdi   maar   Verdi   niet   voor   Triomph   de   Vienne.   Clapps   Favorite   is   ook   een   goede bestuiver voor Verdi en wordt ook door Verdi bestoven. De laatste combinatie is dus goed, de eerste niet. Bestuivingstabel appelrassen Bestuivingstabel perenrassen Bestuivingstabel pruimenrassen Bestuivingstabel kersenrassen Bestuivingstabel kweeperenrassen

De bestuiving van de meeste fruitsoorten wordt verzorgd door bijen. De bestuiving van noten vindt meestal plaats door de wind. 

PDF-versie zoekkaart wilde bijen Vorige onderwerp Fruit     Volgende onderwerp
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Fruit

Kruisbestuiving fruitbomen

Sommige   fruitrassen   zijn   zelfbestuivend,   d.w.z.   dat   het   stuifmeel van    de    boom    voldoende    is    om    fruit    te    verkrijgen.    Andere      fruitrassen     hebben     kruisbestuiving     nodig     om     vruchten     te verkrijgen.   Dan   geeft   stuifmeel   van   het   ene   ras   bij   het   andere   ras vruchten.    Het    omgekeerde    is    niet    altijd    het    geval.    Ook    al    zijn rassen   zelfbestuivend,   dan   nog      geeft   kruisbestuiving   vaak   meer en beter fruit dan zelfbestuiving alleen. Kwekers   spelen   hier   soms   op   in   met   zgn.   duobomen.   Dat   zijn bomen   waar   twee   rassen   van   de   zelfde   soort   op   geënt   zijn,   twee rassen   die   elkaar   kunnen   bestuiven.   Duo   bomen   worden   echter afgeraden,   omdat   vrijwel   altijd   het   ene   ras   (veel)   sterker   groeit   dan het   andere   ras.   Beter   is   het   om   van   elk   ras   een   afzonderlijke   boom te kopen en die bij elkaar te planten. Om   te   kunnen   zien   in   welk   mate   rassen   zelfbestuivend   zijn   dan wel   welke   andere   rassen   voor   kruisbestuiving   kunnen   zorgen   zijn een aantal tabellen opgesteld die u kunt downloaden: N.B.:   De   tabellen   dienen   horizontaal   te   worden   gelezen. Achter   het ras   staat   welke   rassen   (goede)   bestuivers   zijn.   Als   men   2   elkaar bestuivende    rassen    wil    planten    kijk    je    achter    de    naam    van    de bestuiver of deze ook door het eerst gekozen ras wordt bestoven! Een   voorbeeld.   Men   wil   een   peer   Verdi.   Triomph   de   Vienne   is   een goede    bestuiver    voor    Verdi    maar    Verdi    niet    voor    Triomph    de Vienne.   Clapps   Favorite   is   ook   een   goede   bestuiver   voor   Verdi   en wordt   ook   door   Verdi   bestoven.   De   laatste   combinatie   is   dus   goed, de eerste niet. Bestuivingstabel appelrassen Bestuivingstabel perenrassen Bestuivingstabel pruimenrassen Bestuivingstabel kersenrassen Bestuivingstabel kweeperenrassen

De bestuiving van de meeste fruitsoorten wordt

verzorgd door bijen. De bestuiving van noten vindt

meestal plaats door de wind. 

PDF-versie zoekkaart wilde bijen Vorige onderwerp Fruit     Volgende onderwerp
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk